Analiza SWOT w zarządzaniu strategicznym

Share

Analiza SWOT jest jedną z najbardziej popularnych metod analizy wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym. Popularność ta wynika z dużej uniwersalności, pozwalającej zastosować tą metodę analizy w wielu różnych branżach, w których mamy do czynienia z zarządzaniem strategicznym.

Nazwa analizy SWOT stanowi akronim angielskich słów obrazujących elementy, które wchodzą w jej skład. Za pomocą analizy SWOT dokonuje się identyfikacji mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (S – strengths, W – weaknesses), a także określa szanse, które można wykorzystać oraz występujące w otoczeniu organizacji zagrożenia (O – opportunities, T – threats), co pozwala kształtować odpowiednie strategie biznesowe.

Etapy analizy SWOT

Prawidłowo przeprowadzona analiza SWOT to jeden z kluczowych elementów, na które składa się zarządzanie strategiczne w firmie. Pozwala ona sformułować i zaimplementować odpowiednią strategię dla danej organizacji.

Pierwszy etap analizy SWOT obejmuje określenie najważniejszych dla organizacji mocnych i słabych stron oraz najbardziej istotnych dla niej szans i zagrożeń. Najlepiej jest wybrać po 5 cech dla każdej kategorii. Dzięki temu zostaną one przeanalizowane w dokładny sposób. Następnie każdą z cech należy precyzyjnie opisać, a także nadać jej wagę dostosowaną do specyfiki i sytuacji analizowanego przedsiębiorstwa (przy czym wagi z 4 kategorii podlegają sumowaniu i nie mogą przekroczyć łącznie w każdej z nich wartości 1,00).

Kolejny etap analizy SWOT obejmuje zadanie pytań o to, czy mocne strony organizacji pozwolą wykorzystać istniejące w jej obrębie szanse i jednocześnie przezwyciężyć zagrożenia, a także, czy słabe strony organizacji spowodują, że nie wykorzysta ona szans i wzrośnie siła oddziaływania na nią zagrożeń występujących w jej otoczeniu. Pomocne w tym zakresie może być zastosowanie tablic krzyżowych, w których porównuje się poszczególne cechy określając czy występuje między nimi interakcja.

Mnożąc wagę danej cechy przez liczbę interakcji można stworzyć ranking według rangi cechy (od 1 przy największym iloczynie interakcji i wagi do 5 – w przypadku gdy taki iloczyn jest najmniejszy).

Wynik analizy SWOT wpływa na wybór strategii biznesowej

Po zestawieniu zbiorczym wszystkich możliwych kombinacji, można zdecydować się na 1 z 4 rodzajów stosowanej strategii. Może to być agresywna strategia maxi-maxi, maxi-mini, mini-maxi i mini-mini.

Strategia maxi-maxi polega na silnym rozwoju organizacji, wykorzystując jej mocne strony i szanse. Jeśli chodzi o konserwatywną strategię maxi-mini, jest ona przeznaczona dla firm, które posiadają dużą ilość mocnych stron, ale działają w trudnym otoczeniu. Może ona obejmować takie działania jak np. redukowanie kosztów, selekcja produktów czy poszukiwanie nowych rynków. W przypadku strategii mini-maxi, gdy firma ma więcej słabych stron, ale w jej otoczeniu istnieją liczne szanse, podejmowane są przede wszystkim działania ukierunkowane na zwiększanie jej zasobów i ulepszanie jej linii produktów, a przy strategii mini-mini, gdy przeważają słabe strony i zagrożenia, podejmuje się działania o charakterze defensywnym obejmujące m.in. wycofywanie się z rynków, redukcję kosztów czy zatrzymanie inwestycji.

(Visited 1 101 times, 1 visits today)
Share

Daniel Bogusz

Prezes Zarządu B&O NAVIGATOR FIrma Szkoleniowa. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem szkoleń i procesów rozwojowych dla największych polskich firm. Ekspert w zakresie szkoleń, HRM, marketingu i sprzedaży btb.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook