Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów

Share
Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów
Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów

Program szkolenia Coaching w zarządzaniu – szkolenie dla kobiet liderów został przygotowany wyłącznie i specjalnie dla kobiet menadżerek, Pań prowadzących firmy.

Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Umiejętnie stosując coaching kobieta szef wydobędzie ze swoich pracowników wszystkie silne strony, które decydują o ich potencjale i możliwościach rozwoju. 

Kobieta coach poszerzy silne strony i potencjał podwładnych o nowe dla nich aspekty doprowadzając tym samym do zamierzonej poprawy funkcjonowania pracowników.

Dla obu stron coachingu jego rezultatem jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach swojego życia (prywatnego i zawodowego), realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności.

Naszym celem szkolenia „Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet” jest wzmocnienie poczucia pewności siebie uczestniczek szkolenia oraz wiary w skuteczność coachingu w zarządzaniu kompetencjami pracowników i w rozwoju organizacji.

Szkolenie „Coaching w zarządzaniu – szkolenie dla kobiet liderów” jest elementem ogólnoplskiego projektu „Szkolenia dla Kobiet”.

 

Cele szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu Coaching w Zarządzaniu pogłębisz i poszerzysz swoją wiedzę na temat:

• zastosowania coachingu w zarządzaniu,

• roli liderki, cech liderki oraz możliwego wpływu liderki poprzez coaching na rozwój pracowników i organizacji,

• modelu sesji coachingowej.

W trakcie szkolenia nabędziesz, przećwiczysz i rozwiniesz swoje umiejętności:

• budowania wizji i wizerunku kobiety jako lidera i coacha,

• planowania codziennych działań wspierających wizerunek kobiety jako lidera i coacha,

• prowadzenia sesji coachingowych z pracownikami,

• adekwatnego stosowania technik coachingowych,

• rozpoczynania i kończenia sesji coachingowej.

Szkolenie służy również zmianie postaw, to szkolenie pobudzi w Tobie:

• motywację do stosowania coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pracowników i organizacji,

• postawę otwartości wobec stosowanych technik coachingowych.

 

Program szkolenia

1. KOBIETA LIDER W BIZNESIE W ROLI COACHA

• Cechy kobiety lidera i coacha – tworzenie wizji siebie

• Kim jestem jako lider i coach? – role kobiety lidera i coacha

• Adekwatne działania i zarządzanie czasem w budowaniu tożsamości lidera i coacha

• Rola skutecznego planowania w budowaniu swojej tożsamości jako lidera i coacha w organizacji

• Wartości i przekonania lidera jako coacha – modelowanie przyszłości firmy

2. STUDIA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE – TECHNIKI STOSOWANE W COACHINGU

• Motywowanie poprzez coaching – technika: „Gdyby … to”

• Efektywna komunikacja – technika: „Analiza pola sił”

• Rozwój umiejętności zarządzania czasem w pracy – model: „GROW w coachingu”

• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych – technika: „Mucha na ścianie”

• Formułowanie celów krótkoterminowych – technika mapy myśli

3. DOSKONALENIE KOMPETENCJI POPRZEZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – COACHING W PRAKTYCE

• Technika „Lista umiejętności” w doskonaleniu kompetencji

• Technika „Najlepszy na świecie” w umacnianiu i doskonaleniu kompetencji.

• Technika „Drabina” w rozpoczynaniu sesji coachingowej na temat doskonalenia kompetencji

• Technika „Wyłączonych zbiorów” w coachingu nastawionym na rozwój potencjału pracownika

4. ZASTOSOWANIE TECHNIK COACHINGOWYCH W MODELU SESJI COACHINGOWEJ

• Model sesji coachingowej

• Pytania w coachingu: rodzaje pytań, metafory w coachingu, zastosowanie krótkich historii

• Przeprowadzenie krótkich sesji coachingowych przez uczestniczki szkolenia

 

Trener

MAGDALENA NOWAKOWSKA

Magdalena Nowakowska Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Magdalena Nowakowska Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań.

Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność.

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera – edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania.

Kontakt w sprawie szkolenia

(Visited 55 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook