Gra Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw

Share

W symulacji „Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw” uczestnicy wcielają w menedżerów browaru zarządzających łańcuchem dostaw od producenta po detalistę. Łańcuch dostaw w „Beer Game”, na który składa się kilka niezależnych firm od producenta po detalistę, ma za zadanie dostarczać klientom piwo. Symulacja łańcucha dostaw realizującego to z pozoru proste zadanie jest przedmiotem znanej od pół wieku, ale wciąż aktualnej i przystającej do warunków współczesnego biznesu, gry edukacyjnej „Beer Game”.

Uczestnicy gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed nimi zadania, które w praktyce okazuje się trudniejsze niż z pozoru wygląda. Bo w prezentowanej grze nie chodzi tylko o to, aby sprzedać piwo, ale żeby jeszcze na kolejnych transakcjach kupna-sprzedaży zarobić, lub przynajmniej racjonalizować koszty prowadzonego biznesu.

„Beer Game” to obsługa klienta po racjonalnych kosztach, czyli próba znalezienia punktu równowagi pomiędzy poziomem obsługi klienta i kosztami związanymi z zapasami.

Gra „Beer Game” skierowana jest do osób z każdego szczebla zarządzania w firmie (strategicznego, taktycznego i operacyjnego) zajmujących się logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz prognozowaniem i planowaniem operacji w łańcuchach dostaw.

Cele gry / symulacji:

 • Celem gry jest sprzedanie takiej ilości produktu (piwa), jaką potrzebuje klient w danym czasie (każdym cyklu gry) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania zapasów i kosztów ewentualnych braków zapasów.
 • Zadaniem uczestników gry jest opracowanie i zrealizowanie, na podstawie otrzymanych przed grą informacji o rynku, strategii produkcji i dystrybucji piwa.

Czas trwania gry symulacji:

 • 1 dzień obejmuje grę wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników gry, omówieniem przebiegu gry oraz dyskusją na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw wewnątrz firm i pomiędzy firmami.

Dzięki „Beer Game” uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawisko wzmocnienia popytu – efekt „byczego bicza” – występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencje występowania efektu „byczego bicza” dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Po skończonej grze uczestnicy omawiają m.in. następujące zagadnienia i problemy pojawiające się w czasie gry:

 • jakie reguły gry najbardziej utrudniały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie reguły gry najbardziej ułatwiały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się najbardziej przydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się nieprzydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje i z którego ogniwa łańcucha dostaw pozwoliłyby na osiągnięcie lepszego wyniku w grze,
 • czy uczestnicy gry dysponowali adekwatnymi narzędziami do rozwiązywania operacyjnych zadań w czasie gry, jakich narzędzi brakowało uczestnikom gry dla skuteczniejszej obsługi klientów,
 • jakie emocje wywołuje gra, czy te emocje występują w realnej pracy,
 • jakie elementy struktur organizacyjnych dostawców i klientów ułatwiają / utrudniają współpracę w łańcuchach dostaw,
 • jaki jest charakter relacji z dostawcami i klientami w rzeczywistych łańcuchach dostaw – co ułatwia, a co utrudnia budowanie trwałych relacji w łańcuchach dostaw,
 • na podstawie własnego doświadczenia uczestników gry – jakie pozytywne i negatywne cechy łańcuchów dostaw można zaobserwować w praktyce,
 • czy redukcja liczby ogniw w łańcuchach dostaw może mieć dodatni / ujemny wpływ na całkowity koszt funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • na ile wnioski wyciągnięte z „Beer Game” są transferowalne na rzeczywiste łańcuchy dostaw,
 • główne przyczyny niedostatecznego poziomu obsługi klienta w łańcuchach dostaw,
 • komentarze uczestników gry.

Sprawdź szczegóły gry na: http://www.bonavigator.pl/szkolenia_wewnetrzne/beer-game-scm-game-zarzadzanie-lancuchem-dostaw/art-589.html

lub skontaktuj się z nami w sprawie jej organizacji

(Visited 287 times, 1 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook