Gra Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw

Share

W symulacji „Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw” uczestnicy wcielają w menedżerów browaru zarządzających łańcuchem dostaw od producenta po detalistę. Łańcuch dostaw w „Beer Game”, na który składa się kilka niezależnych firm od producenta po detalistę, ma za zadanie dostarczać klientom piwo. Symulacja łańcucha dostaw realizującego to z pozoru proste zadanie jest przedmiotem znanej od pół wieku, ale wciąż aktualnej i przystającej do warunków współczesnego biznesu, gry edukacyjnej „Beer Game”.

Uczestnicy gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed nimi zadania, które w praktyce okazuje się trudniejsze niż z pozoru wygląda. Bo w prezentowanej grze nie chodzi tylko o to, aby sprzedać piwo, ale żeby jeszcze na kolejnych transakcjach kupna-sprzedaży zarobić, lub przynajmniej racjonalizować koszty prowadzonego biznesu.

„Beer Game” to obsługa klienta po racjonalnych kosztach, czyli próba znalezienia punktu równowagi pomiędzy poziomem obsługi klienta i kosztami związanymi z zapasami.

Gra „Beer Game” skierowana jest do osób z każdego szczebla zarządzania w firmie (strategicznego, taktycznego i operacyjnego) zajmujących się logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz prognozowaniem i planowaniem operacji w łańcuchach dostaw.

Cele gry / symulacji:

 • Celem gry jest sprzedanie takiej ilości produktu (piwa), jaką potrzebuje klient w danym czasie (każdym cyklu gry) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania zapasów i kosztów ewentualnych braków zapasów.
 • Zadaniem uczestników gry jest opracowanie i zrealizowanie, na podstawie otrzymanych przed grą informacji o rynku, strategii produkcji i dystrybucji piwa.

Czas trwania gry symulacji:

 • 1 dzień obejmuje grę wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników gry, omówieniem przebiegu gry oraz dyskusją na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw wewnątrz firm i pomiędzy firmami.

Dzięki „Beer Game” uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawisko wzmocnienia popytu – efekt „byczego bicza” – występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencje występowania efektu „byczego bicza” dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Po skończonej grze uczestnicy omawiają m.in. następujące zagadnienia i problemy pojawiające się w czasie gry:

 • jakie reguły gry najbardziej utrudniały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie reguły gry najbardziej ułatwiały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się najbardziej przydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się nieprzydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje i z którego ogniwa łańcucha dostaw pozwoliłyby na osiągnięcie lepszego wyniku w grze,
 • czy uczestnicy gry dysponowali adekwatnymi narzędziami do rozwiązywania operacyjnych zadań w czasie gry, jakich narzędzi brakowało uczestnikom gry dla skuteczniejszej obsługi klientów,
 • jakie emocje wywołuje gra, czy te emocje występują w realnej pracy,
 • jakie elementy struktur organizacyjnych dostawców i klientów ułatwiają / utrudniają współpracę w łańcuchach dostaw,
 • jaki jest charakter relacji z dostawcami i klientami w rzeczywistych łańcuchach dostaw – co ułatwia, a co utrudnia budowanie trwałych relacji w łańcuchach dostaw,
 • na podstawie własnego doświadczenia uczestników gry – jakie pozytywne i negatywne cechy łańcuchów dostaw można zaobserwować w praktyce,
 • czy redukcja liczby ogniw w łańcuchach dostaw może mieć dodatni / ujemny wpływ na całkowity koszt funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • na ile wnioski wyciągnięte z „Beer Game” są transferowalne na rzeczywiste łańcuchy dostaw,
 • główne przyczyny niedostatecznego poziomu obsługi klienta w łańcuchach dostaw,
 • komentarze uczestników gry.

Sprawdź szczegóły gry na: http://www.bonavigator.pl/szkolenia_wewnetrzne/beer-game-scm-game-zarzadzanie-lancuchem-dostaw/art-589.html

lub skontaktuj się z nami w sprawie jej organizacji

(Visited 317 times, 2 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook