Jak optymalizować logistykę? Refleksje eksperta

Share

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zwykle obsadzie pracowników. Nie pora teraz myśleć o szkoleniach, kursach, podnoszeniu kwalifikacji, nauce i podobnych działaniach podnoszących konkurencyjność naszego biznesu.

Sezon ogórkowy zaczął się również dla trenerów, wykładowców i prelegentów, prowadzących szkolenia z logistyki, zarządzania logistycznego i łańcuchów dostaw. Sytuacja ta sprzyja spojrzeniu wstecz na minione lata i dokonaniu podsumowania spotkań z setkami osób zajmującymi się logistyką w polskich firmach. Nie ukrywam, że w trakcie szkoleń i wykładów lubię zadawać pytania uczestnikom szkoleń, namawiać do poszukiwania rozwiązań na własną rękę oraz skłaniać słuchaczy do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą praktyczną i umiejętnościami z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Są takie pytania i zagadnienia, na które od lat odpowiedzi uczestników spotkań logistycznych są bardzo podobne i to niezależnie od wielkości firmy, branży, w której działa, zasięgu działania, liczby dostawców i klientów oraz innych cech charakterystycznych firmy.

Na pytanie, czym Pan/Pani zajmuje się w firmie bardzo często pada odpowiedź: „…zajmuję się optymalizacją…” i tu pada nazwa funkcji lub obszaru, którym indagowana osoba zajmuje się w firmie. Termin optymalizacja, przeniesiony z matematyki na grunt logistyki, oznaczałby znalezienie minimum lub maksimum funkcji celu, np. minimalizację kosztu transportu lub kosztu braku zapasów, maksymalizację poziomu obsługi klienta lub wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Czy w praktycznej działalności jesteśmy w stanie „zoptymalizować” logistykę w firmie?

Zagadnienie to sprowadza się do możliwości napisania takiej funkcji celu, która precyzyjnie i bez wyjątku uwzględnia wszystkie zmienne wpływające na kształtowanie się minimalizowanego lub maksymalizowanego zjawiska. Biorąc pod uwagę liczbę zmiennych jak i to, że każde zdarzenie gospodarcze (np. przyjęcie lub wydanie towaru z magazynu, złożenie zamówienia przez klienta itp.) powodowałoby konieczność poszukiwania nowego optimum funkcji, „optymalizacja” w sferze logistyki może funkcjonować wyłącznie w teorii.

W praktyce lepszym terminem jest „racjonalizacja”, oznaczająca poszukiwanie najlepszego z możliwych rozwiązań przy istniejących ograniczeniach, ale nieobiecujący znalezienia rozwiązania optymalnego. Należy również zwrócić uwagę, że „optymalizując” wyłącznie wybrane obszary logistyki np. zarządzanie zapasami, koszty magazynowania lub koszty transportu nie można twierdzić, że „optymalizujemy” logistykę firmy, jako całość. Często fragmentaryzacja logistyki prowadzi do zjawiska suboptymalizacji, zwiększającego koszty funkcjonowania logistyki lub firmy, jako całości.

Prognozowanie sprzedaży i popytu

Uczestnicy spotkań często zwracają uwagę na nieprecyzyjne prognozy sprzedaży lub popytu, jakimi dysponują w swojej codziennej działalności. Przy okazji można usłyszeć opinie „…gdybyśmy dysponowali precyzyjniejszym narzędziem prognostycznym, mielibyśmy precyzyjne prognozy…„. Czy rzeczywiście trafność prognozy zależy od narzędzia, jakim dysponuje prognostyk?

Prognozy gospodarcze, i nie tylko, z natury są obarczone błędem i należy je traktować wyłącznie, jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w logistyce.

Bezkrytyczne poleganie na prognozach i powoływanie się na nie np. w sytuacji nadmiaru lub niedoboru towaru w firmie jest bardzo częstym błędem popełnianym w bardzo wielu firmach. Bezpieczniej jest przyjąć założenie, że trafiona w stu procentach prognoza jest raczej dziełem przypadku niż wynikiem wyboru właściwego narzędzia i wprowadzenia właściwych danych do sporządzenia prognozy.

Nie istnieje takie narzędzie prognostyczne (uwaga dotyczy również coraz szerzej stosowanych systemów MRP, DRP, ERP, CRM i innych), które jest w stanie całkowicie zastąpić człowieka – jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, znajomość rynku, kontakty z dostawcami i odbiorcami przy sporządzaniu prognoz, kalkulacji i analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w logistyce.

(Visited 94 times, 1 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook