Kilka słów o zarządzaniu projektami

Share

W dzisiejszych czasach, w dobie powszechnego rozwoju różnych gałęzi gospodarki, wykształciły się różne metodologie wpierające prowadzenie biznesu i rozwój organizacji. Mają one na celu przyśpieszenie wykonywanych zadań, wprowadzenie pewnej harmonii i odnalezienie uniwersalnych rozwiązań, które będą skuteczne podczas ich powielania. Od niedawna w Polsce bardzo popularna jest koncepcja zarządzania projektami. Oto garść podstawowych informacji na ten temat.

O co chodzi w zarządzaniu projektami?

Zarządzanie projektami to nic innego jak zbiór czynności, mających na celu osiągnięcie wyznaczonego celu wedle przyjętych założeń. Na pojęcie to składają się różnego rodzaju czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia owego celu. Są to:

 • Planowanie,
 • Tworzenie harmonogramów,
 • Realizacja wyznaczonych zadań,
 • Kontrola osiąganych efektów.

Wyznaczanie celu projektu metodą SMART

Aby móc efektywnie zarządzać projektem, musimy najpierw określić dokładnie cel, który zamierzamy osiągnąć. Samo określenie celu nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Musi on posiadać pewnego rodzaju cechy, zwierające się w skrócie SMART:

 • S jak specyficzny – jasno sprecyzowany cel,
 • M jak mierzalny – jedynie mierzalność zapewnia możliwość sprawdzenia, czy cel został osiągnięty,
 • A jak ambitny – osiągnięcie celu musi wymagać pracy i złożenia wysiłku,
 • R jak realny – cel musi być rzeczywisty do zrealizowania, w przeciwnym wypadku nie ma motywacji do jego realizacji,
 • T jak terminowy – powinien mieć konkretne ramy czasowe.

Wybrane metody zarządzania projektami

Na przestrzeni lat zostały wypracowane sposoby, które pozwalają, aby zarządzanie projektem było efektywne. Najpopularniejszy z nich to podejście kaskadowe/tradycyjne, które zakłada, iż projekt zostaje zrealizowany po wykonaniu określonej sekwencji kroków. W przypadku tego podejścia, identyfikujemy go jako zbiór małych zadań, których zakres może ulegać zmianie. Zarządzanie projektami stara się swoim zasięgiem objąć takie dziedziny, jak:

 • zakres projektu,
 • jakość jego wykonania,
 • budżet potrzebny do jego zrealizowania,
 • harmonogram i ilość potrzebnego czasu.

Jak widać pojęcie zarządzania projektami jest bardzo rozległe, a swoim zasięgiem obejmuje wiele aspektów realizacji projektów. Dotoczy to także tematyki ryzyka, komunikacji, a także zarządzania ludźmi, udziałowcami oraz kontrahentami.

W ostatnich latach pojawiły się także dwa nowe podejścia do tematyki zarządzania. Zdobywają one coraz większą popularność. Pierwsze z nich nazwane Agile, zakłada realizację celu na podstawie podążania za opiniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów. Druga z koncepcji to Ekstremalne Zarządzanie Projektem. Stosuje się ją głównie w przypadku projektów rozwojowo-badawczych, gdzie nie jest sprecyzowany plan projektu, ani nawet jego cel.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Share

Daniel Bogusz

Prezes Zarządu B&O NAVIGATOR FIrma Szkoleniowa. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem szkoleń i procesów rozwojowych dla największych polskich firm. Ekspert w zakresie szkoleń, HRM, marketingu i sprzedaży btb.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook