Klasyfikacja dostawców jako element strategii zakupowej

Share

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komfortu a swą reaktywność ograniczają do „gaszenia pożarów”. Poddają się zastanej sytuacji, reagując dopiero w momencie, gdy określona zmiana jest już konieczna. Nie dostrzegają istotnej roli głębszej strategii, która pozwoliłaby im skuteczniej zarządzać całym procesem zakupowym poprzez świadome zarządzanie dostawcami.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że przyjęcie strategii postępowania pomaga nam lepiej zdefiniować bieżącą sytuację i odnieść ją do celów i planów.

Świadome modelowanie współpracy z dostawcami jest głównym filarem zarządzania zakupami i stanowi podstawowe narzędzie niwelujące chaos spowodowany równoległym prowadzeniem wielu procesów.

Zarządzanie dostawcami nierozerwalnie łączy się z przyjęciem określonej strategii postępowania. Wzorcowe wydaje się przypisywanie strategii wobec firm poprzez określanie struktury kontrahentów przez pryzmat wyników finansowych. Wspomniany wzorzec opracowywać należy ustalając roczną sumę obrotów poszczególnych dostawców, określając % udział w obrocie całościowym w zestawieniu narastającym. Pomocne przy tym jest nadawanie klasyfikacji grupującej, odniesionej do poszczególnych kontrahentów np.: A, B, C.

Klasyfikacja dostawców ABC
Klasyfikacja dostawców ABC

Dzięki opisanej klasyfikacji możemy szybko i świadomie zbudować strategię wobec dostawców kierując się wagą klas.

Klasyfikacja dostawców
Klasyfikacja dostawców

Uzupełnieniem klasyfikacji dostawców powinna być roczna ocena naszych kontrahentów, w której skupiamy się na szczegółowych kryteriach istotnych dla całościowego funkcjonowania naszej działalności zakupowej wspartej celami firmy.

Zastosowanie powyższej metody pozwala określić ile czasu i uwagi powinniśmy poświęcić na rozwój poszczególnych kontrahentów, jaki model relacji będzie najwłaściwszy oraz jaki powinien być charakter prowadzonych negocjacji.

Chcę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nasza strategia wobec dostawców nie może być liniowa i bliźniacza wobec wszystkich naszych kontrahentów. Poświęcany przez nas czas i zaangażowanie powinny być stopniowane i plastyczne. Dodatkowo przyjętą strategię należy stale rewidować w odniesieniu do bieżącej sytuacji i okoliczności. Pamiętajmy, że działalność zakupowa z racji swojej specyfiki charakteryzuje się dużą zmiennością, która z kolei jest determinantem rozwoju.

(Visited 449 times, 1 visits today)
Share

Marcin Mielniczuk

Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu procesami zakupowymi. W latach 2006 - 2009 związany z Emperia Holding S.A. początkowo, jako Asystent ds. zakupów w Eldorado S.A. zarządzał grupami asortymentowymi w hurtowniach typu cash&carry, nadzorował dystrybucję produktów do sieci sklepów Stokrotka, negocjował warunki handlowe i ceny zakupu z blisko 40 dostawcami sieci. Następnie Regionalny Menedżer Zakupu w Stokrotce odpowiedzialny za zakupy dla wskazywanych grup asortymentowych na rynek, południowej, wschodniej i centralnej Polski. Zajmował się kształtowaniem polityki asortymentowej, doborem dostawców regionalnych i ogólnopolskich oraz prowadzeniem negocjacji handlowych. W latach 2009 - 2010 pracował na stanowiskach menedżerskich w firmach polskich (Fantasy Park) i niemieckich (SMF Germany GmbH Group / SMF Poland). Od końca 2010 Kupiec w Aldik Nova Sp. z o.o. (Maxima Grupe) zarządza polityką zakupu i sprzedaży w obrębie siedmiu grup asortymentowych dla całej sieci supermarketów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji zakupowych, osiągane wyniki zakupowe i wyniki sprzedażowe. Do jego obowiązków należy również ustalanie warunków umów z dostawcami i egzekwowanie warunków współpracy. Zarządza zespołem asystentów handlowych. Od 2014 roku Kierownik Działu Zakupów Produktów Świeżych w Aldik Nova Sp. z o.o. (Maxima Grupe). Jest odpowiedzialny min. za politykę zakupu i sprzedaży, wytyczanie i wdrażanie polityki rozwoju w obrębie powierzonych grup asortymentowych, dobór dostawców, kształtowanie oferty asortymentowej, negocjowanie warunków handlowych, inicjowanie akcji marketingowych wspierających sprzedaż. Zarządza działem zakupów i koordynuje pracę zespołu kupców. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook