Kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie

Share
Kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie
Kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie

Szkolenie kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie. Przywództwo (ang. leadership) jest główną kompetencją, która będzie rozwijana u uczestniczek szkolenia „Kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie”. Szkolenie jest kolejną propozycją programową skierowaną do Pań w ramach projektu „Szkolenia dla Kobiet”. 

Na szkolenie poświęcone kształceniu umiejętności zarządzania poprzez przywództwo zapraszamy wszystkie Panie menedżerki, niezależnie od tego czy kierują tylko kilku osobowym zespołem lub małą rodzinną firmą czy też pracują na wysokich stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. Przebieg szkolenia jest ukierunkowany na rozwój uniwersalnych a zarazem kluczowych umiejętności przydatnych w każdym środowisku i otoczeniu biznesowym.

 

Cele szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu wykształcisz w sobie wiele przydatnych umiejętności:

• nauczysz się jak przemieniać słabe strony kobiety przywódcy w silne,

• udoskonalisz umiejętność tworzenia wizji i wyznaczania celów w samorozwoju przywódcy,

• przećwiczysz wyrażanie swoich wartości i swojej autentyczności w przywódczych zachowaniach,

• udoskonalisz umiejętność automotywacji i zaangażowania,

• wzmocnisz umiejętności mentalno – wyobrażeniowe w budowaniu swojej mocy,

• nabędziesz umiejętność pracy z archetypami we wzmacnianiu mocy i wpływu kobiety przywódcy,

• nauczysz się pracy z metaforą w wyrażaniu siebie,

• zaplanujesz, jako przywódca i liderka, swoje działania i inicjatywy na najbliższe 6 miesięcy.

Uczestniczki naszego szkolenia będą miały również niepowtarzalną okazję do:

• pogłębienia wiedzy na temat cech, wartości i kompetencji kobiety jako przywódcy,

• poszerzenia wiedzy na temat przykładowych kobiet przywódców we współczesnym świecie oraz prowadzonych przez nie projektów,

• poznania korzyści jakie przynosi działalność kobiety przywódcy w organizacjach,

• pogłębienia wiedzy o sposobach rozwijania siebie jak przywódcy,

• zdobycia wiedzy o roli i znaczeniu archetypów w przywództwie kobiet,

• poznania metodyki treningu mentalno – wyobrażeniowego.

 

Program szkolenia

1. KOBIETA JAKO LIDER

• Cechy kobiety przywódcy

• Analiza portretów kobiet liderów na świecie

• Pięć błędów, które popełniają kobiety wg Faith Ralson – przemiana słabych stron w silne

• Profil kompetencji dojrzałej kobiety lidera

• Wpływ i znaczenie kobiety przywódcy w organizacji

2. WIZJA PRZYWÓDZTWA DLA KOBIET LIDERÓW

• Cele w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie

• Wartości w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie

• Role w przywództwie

• Ścieżka rozwoju kariery i przywództwa kobiet

• Moc, autentyczność i spójność czterech aspektów inteligencji w przywództwie kobiet

3. ARCHETYPY KOBIET PRZYWÓDCY (WG JUNGA, I INNYCH BADACZY)

• Męskie i żeńskie archetypy Junga

• Portrety archetypiczne kobiet przywódców w historii

• Cztery podstawowe archetypy kobiety przywódcy i lidera – analiza i wnioski dla współczesnej kobiety

• Pozostałe wspierające archetypy kobiety przywódcy i lidera

• Ćwiczenia rozwijające zrównoważony archetypiczny portret kobiety lidera i przywódcy

4. DOSKONALENIE CECH I WIZJI KOBIETY PRZYWÓDCY

• Wizualna mapa kobiety lidera

• Trening mentalno – wyobrażeniowy – moja wizja kobiety lidera

• Narzędzia wsparcia – techniki i metody automotywacji i zaangażowania ( self – empowerment)

• Rola otoczenia zewnętrznego kobiety lidera

 

Trener

MAGDALENA NOWAKOWSKA

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań.

Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność.

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera – edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania.

 Kontakt w sprawie szkolenia

Znalezione dzięki

(Visited 95 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook