Koszty w logistyce. Mity i fakty

Share

Poglądami, wygłaszanymi zaskakująco często w dyskusjach na temat kosztów, są między innymi następujące stwierdzenia:

„…nie analizujemy kosztów magazynowania, gdyż nie płacimy za magazyn / mamy własny magazyn…” lub „…nie znamy kosztów transportu, gdyż koszty dostawy są wliczone w cenę towaru…” ewentualnie „…nie liczymy kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów, gdyż towar musi być na magazynie bez względu na koszty”.

Przytoczone tutaj poglądy są trudne do zmiany, gdyż często płyną z góry, od szefów, kierowników lub właścicieli firm. W tej sytuacji osoby, które powinny dostarczać kierownictwu informacji na temat kosztów logistyki czują się zwolnione z tego obowiązku. Można jedynie uczyć kalkulacji kosztów logistycznych, powtarzać i przypominać, że nie ma „transportu gratis”, „bezpłatnego magazynu” lub „zerowych kosztów utrzymania zapasów”.

Kwestiami budzącymi ożywioną dyskusję na spotkaniach z logistykami są rabaty, upusty i obniżki cen na towary i usługi oferowane przez dostawców. Zwykle zachęty ze strony dostawców obwarowane są koniecznością zwiększenia wolumenu zakupów, zwiększenia wielkości partii dostawy, natychmiastowego odbioru towaru lub podobnymi warunkami.

Na pytanie czy należy korzystać z tego typu ofert najczęściej pada odpowiedź twierdząca poparta argumentami „…bo to obniża nasze koszty…”, „…taka okazja może się nie powtórzyć…” lub „…mamy możliwość zmagazynowania zwiększonych zakupów…”. Nie ma jednej prawidłowej reakcji na oferty rabatów i upustów ze strony dostawców.

Każda oferta wymaga indywidualnego podejścia, kalkulacji oczekiwanych zysków i kosztów z przyjęcia lub odrzucenia oferty oraz umiejętności przedstawienia warunków, pod jakimi oferta mogłaby być przyjęta. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, większość osób decydujących o przyjęciu lub odrzuceniu oferty nie kalkuluje zysków i kosztów, a polega jedynie na intuicji, która jak wykazuje rachunkowa weryfikacja, jest najczęściej błędna. Proste kalkulacje pozwalają na uniknięcie decyzji intuicyjnych i podjęcie racjonalnej decyzji logistycznej.

Argumentem, który wielokrotnie pada przeciwko możliwościom praktycznego wdrożenia prezentowanych na spotkaniach narzędzi, praktyk i doświadczeń logistycznych w firmie jest „…specyfika naszej firmy…„. Specyfika firmy, czyli jej niepowtarzalne cechy, szczególne właściwości, sposób działania i inne parametry wyróżniające ją od innych podobnych podmiotów działających na rynku.

Narzucające się pytanie brzmi czy istnieją „specyficzne firmy” niepodlegające prawom rynku, w tym regułom i zasadom rządzącymi logistyką. Takie firmy kiedyś istniały, ale w zupełnie innym ustroju gospodarczym. W gospodarce rynkowej nie ma firm na tyle specyficznych, choć nie ma również bliźniaczo podobnych, aby nie można było twórczo dostosować wypracowanych od dziesięcioleci przez praktyków i teoretyków logistyki narzędzi logistycznych do podnoszenia skuteczności, efektywności i sprawności systemu logistycznego każdej firmy działającej na rynku.

(Visited 195 times, 1 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook