Motywowanie przez delegowanie

Share

Dlaczego prawie 90 % strategii jest nieskutecznych? Ponieważ ludzie, tworzący te strategie nie potrafią się komunikować z tymi, którzy te strategie będą realizować… Szkolenie dotyczy siły wewnętrznej menadżera, oraz jego kontaktów z podwładnymi oraz skutecznym zarządzaniu zespołem.

W obecnych czasach nauka i praktyka są zgodne, co do tego, że każdy menedżer poza umiejętnościami administrowania zasobami musi także posiadać zdolności przywódcze. Przywódcy inspirują pracowników dostarczając im wizji i motywacji, wyznaczają kierunek rozwoju ludzi i organizacji jako całości. Pod wpływem przywódcy pracownicy zachowują się w sposób pożądany, zgodny z realizowaną strategią i kulturą organizacyjną, realizują zamierzone cele, rozwijając przy tym swoją osobowość i wysokie poczucie własnej wartości.

szkolenie motywacja szkolenie delegowanie zadań

Skuteczni przywódcy nieustannie poszukują dróg samodoskonalenia siebie i doskonalenia swoich organizacji. Ponieważ rozwijanie cech przywódczych jest samorozwojem, to wyzwanie w zakresie przywództwa jest wyzwaniem o osobistym charakterze. Chcemy mieć dzisiaj przywództwo oparte na rezultatach, komunikację prowadzącą do rezultatów i kooperację tworzącą rezultaty. Tworzenie rezultatów jest tym ostatecznym kryterium jakości i sensowności kooperacji i zachowań, zarówno pracowników, jak i kierowników.

Odpowiedzią na te wyzwania jest program tego szkolenia – założeniem programu jest poszukiwanie możliwości odkrywania samego siebie jako przywódcy. Głównym celem programu jest przygotowanie menedżerów do pełnienia funkcji przywódczych w firmie poprzez dostarczenie im wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego o rezultaty zarządzania firmą i jej głównym zasobem, czyli pracownikami.

Sposób prowadzenia szkolenia Motywacja i delegowanie zadań w zespole:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w serii wielu ćwiczeń indywidualnych i grupowych, będą rozwiązywać testy i studia przypadków. Zostaną też uczestnikami gier szkoleniowych. Elementami podsumowującymi doświadczenia uczestników będą prezentacje i mini wykłady.

Trener

Andrzej Zdanowski – od 14 lat w kolejnych firmach tworzy i prowadzi zespoły sprzedażowe wyznając zasadę Napoleona Bonaparte, że „armia baranów dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana”. Jego atuty to bogate doświadczenie i praktyka w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Liczne nagrody oraz referencje od firm będących liderami rynku potwierdzają jego osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do realizacji wyznaczanych celów. więcej informacji o szkoleniu Motywacja i delegowanie zadań w zespole

(Visited 368 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook