RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Share
RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY
RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Szkolenie Równoważny Czas Pracy. Równoważny czas pracy jest rozwiązaniem stosowanym w firmach, w których praca odbywa się z różnym natężeniem. Dzięki elastyczności jaką daje to rozwiązanie są w stanie np. dostosować czas pracy do ilości otrzymanych zamówień.

Stosowanie elastycznego (równoważnego) czasu pracy przynosi korzyści dla firmy bywa jednak trudne w rozliczeniu godzin pracy poszczególnych pracowników.

 

Program szkolenia „Równoważny Czas Pracy” pomoże Państwu w możliwie efektywnym wykorzystaniu zalet równoważnego czasu pracy z zachowaniem zgodności z prawem pracy.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Równoważny Czas Pracy” jest przygotowanie uczestników do merytorycznego i zgodnego z Kodeksem Pracy wykorzystania równoważnego czasu pracy w planowaniu harmonogramów pracy pracowników.

Szkolenie składa się z dwóch części:

Merytorycznej w trakcie, której omówimy podstawy prawne i zasady prawidłowego ustalania harmonogramów.

Warsztatowej – poświęconej praktycznemu zastosowaniu nabytej wiedzy.

 

Program szkolenia

Część merytoryczna

1. PODSTAWOWE DEFINICJE NIEZBĘDNE DO OMÓWIENIA CZASU PRACY

• Definicja czasu pracy (z praktycznym omówieniem zagadnienia podróży służbowych oraz szkoleń pracowniczych).

• Nowe pojęcia:

– pracy zmianowej,

– pracowników zarządzających,

– doby i tygodni.

2. RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY – PRAWIDŁOWE USTALANIE HARMONOGRAMÓW (GRAFIKÓW)

• Na czym polega równoważny system czasu pracy

• Okresy rozliczeniowe w równoważnym systemie – zasady ich ustalania, propozycje rozwiązań

• Tworzenie harmonogramów – na okres rozliczeniowy czy krócej

• Obliczanie wymiaru czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych jako niezbędny element prawidłowego tworzenia grafików

• Konieczność przestrzegania definicji doby i tygodnia

• Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku w równoważnym systemie czasu pracy – proces tworzenia grafików oraz rozliczenia (ewidencji) czasu pracy

• Przerwy w pracy

3. RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY NIEKTÓRYCH GRUP PRACOWNIKÓW

• Czas pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z pozostawaniem w pogotowiu do pracy

• Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób

• System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy

• Weekendowo – świąteczny czas pracy

4. OGRANICZENIA PRZY PLANOWANIU HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY DLA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW

• Sytuacja prawna kobiet w ciąży

• Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci do lat 4

Część warsztatowa

1. PLANOWANIE CZASU PRACY

• Tworzenie harmonogramów czasu pracy

• O czym należy pamiętać układając harmonogram?

• Doba pracownicza, to taka która nie narusza przepisów

• Odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz dni wolne w harmonogramie czasu pracy

• Zmianowa organizacja czasu pracy – jak stworzyć prawidłowy harmonogram

• Ruchomy czas pracy – jak ustalić, aby nie naruszyć przepisów

• Regulaminy pracy – jak stworzyć, aby nie naruszyć przepisów i uelastycznić czas pracy

• Metoda wyznaczania dni wolnych od pracy

2. USTALANIE PRACY NADLICZBOWEJ

• Obliczanie wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

• Ustalanie praw pracownika zarządzającego do wynagrodzenia za prace nadliczbową oraz jego wysokości

• Zasady wypłacania nadgodzin ryczałtowcom

• Wynagrodzenie za nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy

• Sposoby ustalania limitu godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca w zależności od systemu i organizacji czasu pracy

• Ustalanie najbardziej opłacalnej dla pracodawcy metody rekompensowania nadgodzin

3. PRACA W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO

• Sposób rekompensaty pracy w sobotę, niedzielę i święto w zależności od systemu czasu pracy

• Obliczanie dodatków za pracę w niedzielę i święto

• Dodatkowa praca w sobotę

• Rozliczanie pracujących w niedzielę i święta

• Dwa czy jeden dodatek za niedzielę lub święto

4. PRACA W PORZE NOCNEJ I DYŻURY

• Obliczanie wysokości dodateku za pracę w nocy i komu go wypłacić

• Zasady wypełniania i wysokość dodatku dla ryczałtowców

• Obliczanie wynagrodzenia za dyżur bez pracy

• Wynagrodzenie przysługuje za dyżur, podczas którego pracownik świadczył pracę

5. JAK ROZLICZAĆ CZAS PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

• Wynagrodzenie za podróż służbową

• Dodatki przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej

• O czym należy pamiętać planując podróż służbową

• Wynagrodzenie, diety, zwrot kosztów – co i kiedy się należy

• Czas pracy w podróży służbowej

 

Trener

KATARZYNA PACZKOWSKA

Trener, coach, terapeuta posiadający 18 letnie doświadczenie zawodowe. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Studium Nauczycielskiego w Warszawie, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jak również Mistrz NLP Polskiego Instytutu NLP, Instruktor Reakcji Ruchowej Akademii Zdrowia, słuchacz Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem na kierunku Psychologia Społeczna.

Doświadczenie:

Praktyk zarządzania z 12 letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich. Zaczynała od pracy Office Managera w NAJ International Sp. z o. o. i Kierownika Sekcji Kadr i Płac w MSWiA, następnie piastowała funkcję Dyrektora Personalnego/Działu Kadr i Płac w Altkom Akademia S.A. i Managera ds. finansów/analityka w Profile Sp. z o. o. Posiada 4 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy.

 Kontakt w sprawie szkolenia

 

(Visited 117 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook