Szkolenie Coaching. Warsztat Menedżerski

Share

W trakcie szkolenia Coaching – Warsztat Menedżerski uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą etapy prowadzenia rozmów coachingowych z uwzględnieniem poziomu dojrzałości i osobowości pracownika.

Szkolenie Coaching – Warsztat Menedżerski. Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi coachingowych, które będą wykorzystywać w rozwoju swoich pracowników, a także rozwoju własnych kompetencji managerskich w codziennym życiu zawodowym, zarówno w kontaktach z podwładnymi, a także współpracownikami i przełożonymi.

Szkolenie coaching
Szkolenie coaching

Program szkolenia Coaching – Warsztat Menedżerski szczególnie polecamy dla:

 • osób na stanowiskach kierowniczych, którzy chcą umiejętnie stymulować swoich podwładnych do rozwoju, umiejętnie korygować ich zachowania oraz pragną wdrażać w zarządzanie zasady coachingu,
 • pracowników działów personalnych, pragnących wdrażać w firmie zasady coachingu,
 • pracowników doświadczonych, których wiedza i umiejętności mogą być przekazywane dla pracowników mniej doświadczonych i uczących się, aby poznali zasady trafnego przekazywania umiejętności zgodnego z zasadami rozwoju dorosłych.

 

Cele szkolenia

W wyniku szkolenia Coaching – Warsztat Menedżerski uczestnicy:

 • nabędą / rozszerzą i usystematyzują wiedzę dotyczącą coachingu,
 • poznają różne metody i modele rozmowy z coachee,
 • poznają narzędzia motywowania podwładnych oraz egzekwowania wyników z zachowaniem właściwej relacji.

Po szkoleniu „Coaching – Warszat Menedżerski” uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzić rozmowę z pracownikiem metodami coachingowymi,
 • precyzować cele i wspierać pracowników przy dążeniu do ich realizacji przy zachowaniu właściwej relacji,
 • poprawiać relacje na linii przełożony-podwładny,
 • lepiej rozumieć siebie i innych, skutecznie i efektywnie komunikować się współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.

Wartość dodana szkolenia:

Uczestnicy przećwiczą metody i narzędzia coachingowe w trakcie własnych „sesji” coachingowych, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań dylematów z realnych sytuacji ich życia zawodowego oraz będą potrafili wdrożyć wypracowane rozwiązania w swoje zadania menedżerskie.

Program szkolenia

1. CO TO JEST COACHING?

 • Coaching, trening, mentoring, doradztwo – różnice i podobieństwa.
 • Co to jest coaching? – podstawowe rodzaje i modele coachingu.
 • Czym coaching nie jest i nie powinien być.

2. KIEDY I JAK STOSOWAĆ COACHING?

 • Kiedy stosować coaching, a kiedy wybrać inne metody rozwojowe. Czy coaching dobry na wszystko?
 • Jak dopasować rodzaj i model coachingu do zamierzonych celów.
 • Jak dopasowanej rodzaj i model coachingu do specyfiki pracy i dojrzałości pracownika.

3. COACH, CZYLI KTO?

 • Podstawowe zadania coacha.
 • Cechy, umiejętności i postawa idealnego coacha.
 • Menedżer jako coach.

4. PROCES COACHINGOWY. ETAPY ROZMOWY COACHINGOWEJ.

 • Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca.
 • Zawieranie kontraktu,
 • Określanie potrzeb i celów coachingowych.
 • Cechy dobrze określonego celu.
 • Cele mogą się zmieniać.
 • Jak zmieniać zachowania i postawy coachowanych?
 • Zakończenie coachingu, podsumowanie dokonanych zmian.

5. COACHEE JEST NAJWAŻNIEJSZY. JAK DOPASOWAĆ SIĘ DO COACHEE?

 • Różne kanały komunikacji,
 • Komunikacja niewerbalna w pracy coacha,
 • Aktywne słuchanie i informacja zwrotna, czyli na czym polega dobra komunikacja z pracownikiem podczas coachingu?
 • Konstruktywna krytyka czyli, jak mówić o błędach, aby zmotywować pracownika do zmian postaw i zachowań?
 • Atmosfera bezpieczeństwa i porozumienia,
 • Gwarancja poufności.

6. MOCNE PYTANIA COACHINGOWE. DLACZEGO PYTANIA SĄ TAK WAŻNE.

 • Pytania otwarte – wady i zalety,
 • Pytania zamknięte – wady i zalety.

7. NA JAKIE REAKCJE PRACOWNIKA MOŻEMY BYĆ NARAŻENI I JAK NA NIE REAGOWAĆ?

8. TECHNIKI I NARZĘDZIA W COACHINGU. SESJE COACHINGOWE Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW

(Visited 84 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook