NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

Share

Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, pełnego profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiednio rozwiniętych umiejętności.

Wynik negocjacji zakupowych prowadzonych przez Kupca lub osobę, której powierzono koordynowanie zakupów w firmie, przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa. Choćby z tego powodu warto profesjonalnie przygotować się do spotkań i negocjacji z dostawcami.

Jak powinny przebiegać negocjacje zakupowe prowadzone według najlepszych i skutecznych standardów?

O tym opowiemy w trakcie szkolenia „Negocjacje Zakupowe. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie”.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia „Negocjacje Zakupowe” jest podniesie kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia profesjonalnych negocjacji zakupowych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się wzmacniać swoją siłę zakupową, przed rozpoczęciem negocjacji z Dostawcą.
 • Określisz swój indywidualny styl negocjacyjny, poznasz jego silne i słabe strony.
 • Poznasz i nauczysz się stosować najskuteczniejsze strategie i taktyki negocjacji zakupowych.
 • Przećwiczysz i rozwiniesz, pod okiem doświadczonego trenera, swoje umiejętności negocjacyjne.
 • Podniesiesz swoje kompetencje związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach z Dostawcami.
 • Nauczysz się technik asertywnych wykorzystywanych w pracy Kupca.

Metoda prowadzenia szkolenia negocjacje zakupowe:

Szkolenie Negocjacje Zakupowe ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy.

Jednym z narzędzi będą gry sytuacyjne, symulacyjne i wieloetapowe przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów z doświadczeniem zakupowym. Gry oddają w realny sposób uwarunkowania i sytuacje, z którymi spotykają się w swojej pracy menedżerowie i specjaliści działów zakupów.

Udział w grach z wykorzystaniem przekazywanych podczas zajęć technik, taktyk i strategii negocjacji zakupowych doskonali i utrwala nabyte w trakcie szkolenia umiejętności.

Program szkolenia:

1. NEGOCJACJE W PRACY KUPCA

 • Rola i znaczenie negocjacji w dziale zakupów
 • Modele i rodzaje negocjacji kupieckich
 • Różnice w podejściu do negocjacji kupieckich ze względu na branżę

2. JAKIM JESTEŚ NEGOCJATOREM

 • Twoje cechy, predyspozycje i przyjęte wzorce – informacja zwrotna dla Ciebie
 • Rodzaje stylów negocjacyjnych i ich wpływ na proces zakupów
 • Wzorzec skutecznego negocjatora – jak rozwijać w sobie pożądane cechy

(Testy określające styl negocjacyjne i predyspozycje osobowościowe wpływające na sposób negocjowania z Dostawcami)

3. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI – WZMACNIANIE SIŁY ZAKUPOWEJ

 • Narzędzia kreowania siły zakupowej
 • Jak przygotować się do negocjacji – krok po kroku
 • Metody planowania strategii negocjacyjnej

(Dwie Gry sytuacyjne: „Przygotowanie do negocjacji z nowym Dostawcą” i „Przygotowanie do negocjacji zakupowych w oparciu o BATNA i ZOAP).

4. FAZA OTWARCIA NEGOCJACJI KUPIECKICH

 • Jak budować atmosferę rozmów i jak nią zarządzać?
 • Komunikacja niewerbalna, jako narzędzie wpływające na sukces negocjacyjny
 • Wpływ cech osobowościowych na przebieg negocjacji – jak zdobywać informacje, jak je wykorzystywać, jak się bronić przed próbą manipulacji
 • Techniki wpływania na jakość rozmów negocjacyjnych

(Cztery Gry symulacyjne: „Początek spotkania Kupca z PH”, „Komplementarność społeczna w pracy Kupca”, „Techniki ingracjacyjne”, „Rapport”).

5. ETYKIETA

 • Elementy etykiety budujące wizerunek negocjatora
 • Jak zarządzać wizerunkiem by wzmocnić pozycję wyjściową?

(Gra symulacyjna: „Etykieta”).

6. NEGOCJACYJNA STRATEGIA KUPIECKA SKROJONA NA MIARĘ

 • Techniki perswazji – jak je wykorzystywać i jak się przed nimi bronić
 • Metody doboru strategii negocjacyjnej w oparciu o cechy oponenta
 • Sposoby dynamicznego modelowania strategii negocjacyjnej

(Gra symulacyjna: „Komunikacja z różnymi typami Dostawców”).

7. POCZĄTEK NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH – FAZA WSTĘPNA

 • Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy wstępnej
 • Techniki stosowane przez sprzedawców – jak się przed nimi bronić i zwyciężać
 • Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

(Gra wieloetapowa: „Faza wstępna”).

8. NEGOCJACJE WŁAŚCIWE

 • Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy właściwej
 • Techniki stosowane przez sprzedawców – jak się przed nimi bronić i zwyciężać
 • Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

(Gra wieloetapowa: „Taktyki negocjacji zakupowych”).

9. ZAMKNIĘCIE NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

 • Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy właściwej
 • Techniki stosowane przez sprzedawców – jak się przed nimi bronić i zwyciężać
 • Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

(Gra wieloetapowa: „Domykanie kontraktu”).

10. TRUDNE SYTUACJE W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI

 • Jak poradzić sobie z trudnym partnerem negocjacyjnym?
 • Sposoby kierowania rozmów na właściwe tory
 • Metody unikania odmowy
 • Techniki rozwiązywania sytuacji utrudniających przebieg negocjacji

(Mini gry: „Metody prowadzenia rozmów w różnych trudnych sytuacjach”).

11. ASERTYWNOŚĆ W PRACY KUPCA

 • Poziom Twojej asertywności – informacja zwrotna dla Ciebie
 • Wzory asertywnych zachowań ułatwiających pracę kupca
 • Jak wykorzystać asertywność na stanowisku kupca?

(Test: „Poziom asertywności”. Mini gry „Asertywne stawianie granic”, „Asertywna odmowa”)

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 180 times, 1 visits today)
Share

Marcin Mielniczuk

Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu procesami zakupowymi. W latach 2006 - 2009 związany z Emperia Holding S.A. początkowo, jako Asystent ds. zakupów w Eldorado S.A. zarządzał grupami asortymentowymi w hurtowniach typu cash&carry, nadzorował dystrybucję produktów do sieci sklepów Stokrotka, negocjował warunki handlowe i ceny zakupu z blisko 40 dostawcami sieci. Następnie Regionalny Menedżer Zakupu w Stokrotce odpowiedzialny za zakupy dla wskazywanych grup asortymentowych na rynek, południowej, wschodniej i centralnej Polski. Zajmował się kształtowaniem polityki asortymentowej, doborem dostawców regionalnych i ogólnopolskich oraz prowadzeniem negocjacji handlowych. W latach 2009 - 2010 pracował na stanowiskach menedżerskich w firmach polskich (Fantasy Park) i niemieckich (SMF Germany GmbH Group / SMF Poland). Od końca 2010 Kupiec w Aldik Nova Sp. z o.o. (Maxima Grupe) zarządza polityką zakupu i sprzedaży w obrębie siedmiu grup asortymentowych dla całej sieci supermarketów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji zakupowych, osiągane wyniki zakupowe i wyniki sprzedażowe. Do jego obowiązków należy również ustalanie warunków umów z dostawcami i egzekwowanie warunków współpracy. Zarządza zespołem asystentów handlowych. Od 2014 roku Kierownik Działu Zakupów Produktów Świeżych w Aldik Nova Sp. z o.o. (Maxima Grupe). Jest odpowiedzialny min. za politykę zakupu i sprzedaży, wytyczanie i wdrażanie polityki rozwoju w obrębie powierzonych grup asortymentowych, dobór dostawców, kształtowanie oferty asortymentowej, negocjowanie warunków handlowych, inicjowanie akcji marketingowych wspierających sprzedaż. Zarządza działem zakupów i koordynuje pracę zespołu kupców. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook