Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)

Share

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich menedżerów i specjalistów związanych z zarządzaniem logistyką, planowaniem produkcji, organizacją przepływu materiałów, zaopatrzeniem i logistyką magazynową.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw” jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do optymalnego budowania i zarządzania łańcuchem dostaw.

Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają podstawowe zasady budowania i funkcjonowania łańcucha dostaw.
 • Nauczą się budować łańcuch dostaw.
 •  Dowiedzą się jaki wpływ ma „efekt Forrestera” na łańcuch dostaw.
 • Poznają zasady planowania sprzedaży i operacji (SOP) w łańcuchu dostaw.
 • Zdobędą umiejętności związane z wykorzystaniem mierników efektywności łańcucha dostaw.

Metoda prowadzenia zajęć:

W trakcie szkolenia „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw” zostanie wykorzystana gra szkoleniowa „Beer Game” ucząca uczestników zasad racjonalnego budowania i zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach szkolenia będą również przeprowadzone: ćwiczenia i dyskusje ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia, szkolenie będzie wspierane zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, część teoretyczna będzie wspierana przykładami z firm japońskich i amerykańskich.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW – ZWIĄZEK MIĘDZY LOGISTYKĄ A ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 • Ewolucja logistyki cywilnej w ciągu ostatnich 50 lat – rola logistyki w firmie
 • Elementy łańcucha dostaw – struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe procesy realizowane w łańcuchach dostaw

2. BUDOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W CELU RACJONALNEGO OBSŁUŻENIA KLIENTA (Gra szkoleniowa BEER GAME)

Przebieg gry:

 • Cel i reguły gry Beer Game
 • Organizacja i przeprowadzenie Beer Game
 • Zebranie, prezentacja graficzna i omówienie wyników gry

Podstawowe zagadnienia merytoryczne poruszane w grze:

 • Podstawowe warunki racjonalnego zarządzania łańcuchami dostaw
 • Efekt Forrestera (byczego bicza) w łańcuchach dostaw – przyczyny powstawania i zapobieganie powstawaniu efektu wzmocnienia popytu
 • Wnioski z Beer Game dla praktycznego funkcjonowania firmy

3. ANALIZA RZECZYWISTYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I ZMIAN W ICH FUNKCJONOWANIU NA PRZESTRZENI LAT (studium przypadku)

4. PROGNOZA, PLAN I HARMONOGRAM W FIRMIE – HORYZONTY, FUNKCJE I ZALEŻNOŚCI

 

 • Planowanie sprzedaży i operacji (SOP), MPS i MRP – hierarchia zależności w firmie
 • Mierniki efektywności zarządzania łańcuchami dostaw (wskaźnik rotacji, rentowność aktywów, cykl gotówka – gotówka)

Trener:

dr Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji.  

W latach 1997 – 1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000.   W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki.

W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych „European Senior Logistician” wydany przez ELA (European Logistics Association).

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 316 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook