ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Share

Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchy dostaw. Firmy, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu i podaży, wielu niewiadomych przy wdrażaniu zmian (organizacja, wymogi, produkty) wygrywają. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości.

W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja „słabych ogniw” i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na przekrojowe / procesowe, czyli od planowania produktu i R&D , do zakupów, produkcji na sprzedaży i dystrybucji kończąc. Oczywiście z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań własnych i outsourcingowych (logistyka czy produkcja kontraktowa).

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnością organizacji opartej o systemowe i zintegrowane współdziałanie wewnątrz organizacji i z otoczeniem. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu, jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i nabycie przez nich umiejętności zastosowania nowoczesnych rozwiązań opartych o Lean Management, Kaizen, JIT, Vested Oustsourcing .

Oczekiwane efekty szkolenia Zarządzanie Logistyką:

 • Zorganizowanie łańcucha logistycznego optymalizującego procesy i wykorzystanie zasobów,
 • Efektywność przekazywania informacje, współpracy w łańcuchu i rozwiązywania problemów.

Umiejętności nabyte przez uczestników:

 • określanie obszarów wymagających usprawnienia,
 • proponowanie najtrafniejszych rozwiązań dążących do polepszenia optymalizacji procesów, podwyższenia jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (ludzkich i materiałowych),
 • wstęp do analizy procesowej, mapowania procesów stworzenia systemu controlingu i doboru wskaźników do pomiaru procesów.

Program szkolenia:

1. LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Logistyka czy Logika systemowe podejście do procesów logistycznych w łańcuchu dostaw
 • Organizacja a łańcuch dostaw – model biznesowy organizacji
 • Organizacja jako symbioza przepływów produktu, informacji i finansów
 • Standardowe etapy łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie
 • Kontrola i kontroling – jak nie wiemy, to nie zarządzamy (systemy identyfikacji dla przepływów, wymiana danych ERP / WMS/ EDI) w łańcuchu dostaw
 • Strumień wartości jako element konkurencyjności
 • Czas to pieniądz i czy na pewno. Kto szybko płaci ten dwa razy płaci – logistyka a finanse

2. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Zintegrowane zarządzanie procesami i systemem logistycznym przedsiębiorstwa
 • Dla kogo to robimy? – poziom obsługi klienta a realizacja działań w supply chain
 • Ewolucja czy rewolucja – współpraca międzydziałowa a cel organizacji
 • Poziom obsługi klienta a rentowność i lojalność KLIENTA
 • Procesy dostawy a planowanie sprzedaży i produkcji – S&OP (Sales & Operations Planning)
 • Kompromis między kosztami a przychodami to droga do sukcesu – cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne
 • Standardy obsługi klienta – identyfikacja i mierniki, wydajność, terminowość, wykorzystanie zasobów
 • Zmiany i identyfikacja problemów – analiza metodą diagramu Ishikawy
 • Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia – czy zawsze just In time? – Wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych
 • Podsystemy jak ogniwa – identyfikacja najsłabszego ogniwa łańcucha i wąskich gardeł

3. JAK KUPOWAĆ ABY OPTYMALIZOWAĆ ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

 • Decyzje zakupowe podstawowy element wpływający na proces
 • Strategie zakupowe
 • Identyfikacja zakupów – zakupy w magazynie , „w drodze”, terminy przydatności, starzenie „moralne”
 • Proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
 • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu zakupami i zapasami
 • Planowanie i prognozowanie potrzeb zakupowych wczoraj i dzisiaj
 • Negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i oceny dostawców – pojęcie BATNY i ZOPY
 • Kontrakty w procesie zakupowym

4. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I MAGAZYNEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • Metody i systemy zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa
 • Jak zamawiać? Stała częstotliwość czy stała wielkość, na wielkość partii
 • Jakie koszty stoją za metodologią uzupełniania zapasów?
 • Zapasy potrzebne a nadmierne – efekt Byczego Bicza
 • Model optymalnej wielkości zamówienia – EOQ (economic order quantity)
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP ( Distribution Requirements Planning)
 • Infrastruktura magazynowa a produkt zasady rozmieszczenia surowców i wyrobów
 • Organizacja pracy w magazynie – procesy i operacji magazynowe
 • Systemy wspomagające – identyfikacja, ewidencjonowanie, aktualizacja
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie magazynem w kontekście produkcji i dystrybucji

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

 • Make or buy dla zadań w łańcuchu dostaw – organizacja procesu logistycznego
 • Integracja procesów wewnętrznych i zewnętrznych – operator 3PL (Third Party Logistic Provider). 4 PL (Fourth Party Logistics)
 • Optymalizacja i suboptymalizaccja – synergia i marnotrawstwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Działania strategiczne, taktyczne i operacyjne kluczem do sukcesu
 • Produkcja przyczyna czy skutek w zarządzaniu procesowym – główny harmonogram produkcji (MPS)
 • Sterowanie przepływem produkcji – normatywy i priorytety
 • Czas w planowaniu produkcji: przezbrojenia, obsługa, czynności około produkcyjne

6. DYSTRYBUCJA I TRANSPORTEM W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Planowanie kanałów dystrybucji na rynek w kontekście efektywności kosztowej i poziomu obsługi klienta
 • Koordynacja potrzeb sprzedażą i produkcji – jak połączyć ogień z wodą?
 • Analiza potrzeb przewozowych, dostaw, rozwiązań transportowych
 • Zawsze wg OTIF – harmonogramowanie w transporcie

7. ANALIZA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW – NOWE ROZWIĄZANIA

Założenia do podstawowych modeli procesów:

 • Toyota Production System (TPS) z elementami Kaizen – jakość jest najważniejsza,
 • System „dokładnie na czas” – JIT (just in time) – jak zarządzać szybko i tani,
 • Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka jest czasochłonna,
 • Wspomaganie systemu poprzez KANBAN – wiele można zaplanować,
 • Wspomaganie systemu poprzez 5 „S” – nie tylko posprzątać,
 • Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?
 • Etapy procesów synergia w procesie – miejsca optymalizacji procesu
 • Optymalizacji procesów logistycznych rola procedur i instrukcji,
 • Koszty procesu logistycznego – miejsca powstawania i nośniki kosztów

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 230 times, 1 visits today)
Share

Krzysztof Wiak

Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku od stanowiska koordynatora biura handlowego w polsko - szwedzkiej firmie dystrybucyjnej działającej na rynku FMCG. W latach 1992 - 2006 związany zawodowo z ZT "Kruszwica" S.A. (część koncernu Bunge) zajmował stanowiska kierownicze związane z marketingiem i sprzedażą. Od 2000 roku Kierownik działu obsługi klienta zarządzał logistyka dystrybucji i logistyka magazynową (wolumen 50 tys. palet), odpowiadała za całość zagadnień współpracy z operatorami logistycznymi, wdrażanie systemu komunikacji wewnętrznej i inne. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Kierownika ds. Logistyki w OKT Polska , a następnie Dyrektora ds. Rozwoju w firmie EUROPAL. W OKT było to min. kompleksowa zarządzanie magazynem wysokiego składowania z procesami magazynowania, kompletacji i dystrybucji. W Europalu zajmował się gospodarką paletową w oparciu o sieć franczyzową . Od 2009 roku związany Laboratoriami Natury Sp. z o.o liderze produkcji suplementów (obecnie część koncernu Maabarot) diety. Na początku jako Manager Klienta Kontraktowego a następnie Export Manager. Realizował projekty związane z kontraktacją złożoną (produkcja i logistyka kontraktowa) a następnie projektami eksportowymi Litwa, Czechy, Słowacja Węgry. Obecnie zarządzając spółkami zależnymi Laboratoria Natury na terenie Czech, Słowacji i Węgier odpowiada za kompleksowe zarządzeniami tymi spółkami w zakresie rozwoju sprzedaży i dystrybucji, logistyki, optymalizacji kosztów. Projekty realizowane przez niego przynosiły i przynoszą znaczące efekty w pozyskaniu nowych klientów i oszczędnościach związanych z optymalizacją procesu obsługi klienta i supply chain. Absolwent Akademii Techniczno- Rolniczo w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Logistyczne" w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Marketing Żywności" w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook