Zarządzanie projektem. Warsztat najlepszych praktyk

Share

Szkolenie „Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk” to solidna porcja konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program szkolenia powstał na bazie osobistych, wieloletnich doświadczeń trenera w zarządzaniu projektami i odnosi się również bezpośrednio do zbioru uznanego standardu PMBOK Guide. Mała grupa i warsztatowy charakter szkolenia zwiększają efektywność nauki.

Adresaci szkolenia Zarządzanie Projektem:

Szkolenie jest kierowane do kierowników projektów, kierowników zespołów oraz członków zespołów projektowych.

Metoda prowadzenia szkolenia:

Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na praktyczne doświadczenie wybranych aspektów zarządzania projektem.
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem różnych technik i metod szkoleniowych jak studia przypadków, burza mózgów, dyskusje moderowane, etc., które pozwolą uczestnikom rozumieć, dopasować i efektywnie przyswajać przekazaną wiedzę i umiejętności.
Zapoznanie się ze standardem zarządzania projektami powoduje uporządkowanie sposobu współpracy z zamawiającym, ze sponsorem projektu i z zespołem projektowym.

Cele szkolenia

Celami szkolenia „Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk” są:

 • Przekazywanie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników w praktycznym zarządzaniu projektami.
 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania kwalifikacji i wiedzy w codziennym działaniu.
 • Osiągnięcie wzrostu efektywności menadżerskiej w zakresie zarządzania projektami.

Program szkolenia

1. PROJEKT I ZARZĄDZANIE

 • Wprowadzenie do standardów zarządzania projektami
 • Definicje projektu i zarządzania projektami
 • Co powinien wiedzieć kierownik projektu, a czego wiedzieć nie musi
 • Co warto, aby wiedział zespół projektowy
 • Co powinien umieć kierownik projektu

2. PROJEKTY W ORGANIZACJI

 • Różnice w podejściu do zarządzania projektami w organizacjach, rodzaje organizacji, grupy projektów, programy i portfele, struktury wspierające zarządzanie projektami

3. PROCESY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 • Projektowe i procesowe podejście do zarządzania
 • Co w projekcie wydarza się tylko raz, jakie elementy są powtarzalne
 • Procesy w zarządzaniu projektem w modelu PMBOK Guide
 • Grupowanie procesów w obszary wiedzy i grupy procesów

4. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ W PROJEKCIE

 • Omówienie podstawowych dokumentów pozwalających na przygotowanie projektu do uruchomienia
 • Rola karty projektu i planu zarządzania projektem
 • Źródła danych i sposoby zdobywania informacji
 • Proces kierowania i zarządzania projektem i jego wyniki
 • O monitorowaniu prac
 • O zmianie i zarządzaniu zmianą w projekcie
 • Proces zintegrowanej kontroli zmian
 • Zamykanie projektu – jak osiągnąć pełną satysfakcję klienta

5. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM

 • Ustalenie zadań w początkowej fazie projektu
 • Procesy stopniowego definiowania zakresu – od zbierania wymagań, poprzez precyzowanie zakresu, do tworzenia struktury podziału pracy
 • Jak zadbać, aby zrealizować to, do czego zobowiązaliśmy się na starcie
 • Procesy weryfikacji i kontrolowania zakresu

6. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE

 • Zamienianie wytycznych na konkretne zadania
 • O szacowaniu, następstwie zdarzeń i ograniczeniach w projekcie
 • Narzędzia i techniki wspierające układanie harmonogramu
 • Czym się różni łańcuch krytyczny od ścieżki krytycznej
 • Harmonogram w fazie realizacji – rozbieżność pomiędzy planami a wynikami – kontrola harmonogramu

7. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PROJEKTU

 • Układanie budżetu i jego realizacja
 • Mierzenie postępu prac projektowych w pieniądzach
 • Metoda wartości wypracowanej

8. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROJEKTU

 • Procesy planowania jakości, przeprowadzania jakości, przeprowadzania kontroli jakości
 • Zarządzać to mierzyć. Czym się różni audyt od inspekcji

9. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Charakterystyka zespołu projektowego
 • Procesy zarządzania zespołem od planowania, poprzez budowanie zespołu, aż do efektywnej współpracy
 • O motywowaniu, stylach zarządzania, umiejętności współpracy skupionej na celu, z poszanowaniem wzajemnych relacji w zespole

10. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE

 • Projekt w otoczeniu interesariuszy, analiza głównych odbiorców komunikacji
 • Omówienie modelu komunikacji
 • Procesy planowania zarządzania komunikacją w projekcie i procesy skutecznego komunikowania
 • Raportowanie w projekcie

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

 • Planowanie, kategoryzowanie, mierzenie, rozważanie możliwych scenariuszy projektu
 • Jak uwzględnić w swoich planach te elementy, które są nieprzewidywalne
 • Jak zarządzać ryzykiem
 • Jak nie zaniedbać zarządzania ryzykiem na etapach planowania, wykonywania i zakończenia projektu

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 115 times, 1 visits today)
Share

MAURICIO VARGAS TAPIAS

Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B. W latach 1997 - 1999 Radca Handlowy Ambasady Kolumbii w Polsce, odpowiedzialny za aktywizację kontaktów handlowych między naszymi krajami. Od 2000 roku Dyrektor Handlowy w Kente Polska. Do jego zadań należało m.in.: współtworzenie strategii handlowej i marketingowej, zarządzanie i szkolenie sił sprzedaży, zarządzanie portfelem klientów kluczowych, negocjacje i współpraca z sieciami handlowymi. W latach 2003 - 2006 Dyrektor Sprzedaży w PPG Industries Poland, gdzie odpowiadał za współtworzenie polityki i strategii handlowej firmy, zarządzanie zespołem handlowym (ASM i KAM), współpracę z dystrybutorami produktów PPG, zarządzanie relacjami z importerami i producentami z branży samochodowej w Polsce (Ford, Toyota, Fiat, Citroen, GM-Opel), prowadzenia negocjacji w sieciami ASO, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań handlowych, technologicznych i produktowych na rynku krajowym. Od połowy 2006 do 2010 roku Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Grupo de Empresas Temper odpowiadał za uruchomienie firmy w Polsce i kompleksowe zarządzanie jej działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku firmy, wprowadzenia nowych produktów na rynek, negocjacje z klientami kluczowymi grupami zakupowymi, zarządzanie kosztami. Od Stycznia 2012 Dyrektor Handlowy Europejskiego Konsorcjum krajowych grup dystrybucyjnych z branży elektrotechnicznej o nazwie Global Electric Wholesaler Association – GEWA z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) i działające w wielu krajach naszego kontinentu. Jest odpowiedzialny za budowę i wdrożenie kompleksowej strategii Konsorzjum jak również za negocjacje umów globlalnych z kluczowymi dostawcami tej branży. Od roku 2010 doradca i konsultant firm z rynku B2B. Specjalizuje się w strategiach handlowych i marketingowych, doradztwie i wsparciu negocjacyjnym, rozwoju kompetencji sił sprzedaży. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR. Absolwent Politechniki Łódzkiej (Wydział Organizacji Zarządzania), Politechniki Warszawskiej - Executive MBA. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Swoje szkolenia prowadzi również w języku hiszpańskim.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook