ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Share

Zarządzanie Przez Cele – (ang. MBO – Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Menedżer wykorzystujący w swojej pracy Zarządzanie Przez Cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów. Wymaga to od menedżera umiejętności motywowania i rozbudzania innowacyjności swoich podwładnych.

Sukces i popularność Zarządzania Przez Cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i innych działaniach zarządczych. Zarządzanie Przez Cele z powodzeniem może być stosowana w małych rodzinnych firmach jak i dużych przedsiębiorstwach.

Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej nie tylko z techniką Zarządzania przez Cele, ale również z budową strategią firmy lub działu i jej odpowiednim mapowaniem. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności budowania strategii, definiowania celów głównych i kaskadowania priorytetowych działań, aby osiągnąć ustalony i pożądany nowy stan. Zapoznamy się i zastosujemy metodyki budowy map strategicznych i budowy strategicznej karty wyników.
Szkolenie opiera się na doświadczeniach i konkretnych przypadkach biznesowych. Zostaną one omówione i opracowane wspólnie z uczestnikami, w celu bezpośredniego poznania i zastosowania metod i narzędzi analitycznych przedstawionych podczas warsztatu.

Jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystać możliwości Zarządzania Poprzez Cele, o tym powiemy już na szkoleniu.

Grupa docelowa szkolenia Zarządzanie Przez Cele (MBO – Management by Objectives):

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli firm, Członków Zarządów, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, menedżerów handlowych, menedżerów marketingu, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia Zarządzanie Przez Cele (MBO – Management by Objectives) jest przygotowanie uczestników do kompleksowego wykorzystania Zarządzania Przez Cele (MBO) w swoich organizacjach.

Uczestnicy również:

 • Zapoznają się z narzędziami i metodami zastosowanymi w budowie strategii.
 • Poznają metody budowy map strategicznych oraz zasad określania głównych celów i działań do osiągnięcia ustaleń strategicznych.
 • Wykształcą w sobie umiejętności budowy kompleksowej strategicznej karty wyników.
 • Rozwiną kompetencje pozwalające na nadzór nad realizacją ustaleń strategicznych.
 • Poznają główne zasady zarządzania projektami w kontekście MBO.

Program szkolenia:

1. STRATEGIA FIRMY I JEJ ŹRÓDŁA

 • Analiza firmy i jej modelu biznesowego
 • Określenie klienta firmy. Segmentacja. Kto jest klientem i do kogo skieruje firma swoja ofertę?
 • Oferta firmy. Jak budować ofertę wartości dla klienta?
 • Proces przekazania wartości przez firmę na rynek

2. MAPA STRATEGII I JEJ PERSPEKTYWY

 • Podstawy metody map strategicznych
 • Kluczowe perspektywy w budowie strategii firmy
 • Dopasowanie między elementami składowymi każdej perspektywy oraz między perspektywami

3. LISTA CELÓW STRATEGICZNYCH I ICH PARAMETRYZACJA

 • Strategiczna karta wyników – SKW (BSC)
 • Określenie celów strategicznych i ich odpowiednia definicja
 • Cele strategiczne i działania operacyjne
 • Kaskadowanie działań i ich podział pomiędzy jednostkami wykonawczymi (jednostki operacyjne, pracownicy, etc.)
 • Targety

4. REALIZACJA KLUCZOWYCH CELÓW STRATEGICZNYCH

 • Planowanie realizacja działań operacyjnych – od ogółu do szczegółu
 • System nadzoru realizacji celów strategicznych
 • Diagnostyka systemu

5. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE – MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)

 • Definicja Zarządzania przez Cele (MBO) – co jest i czym nie jest MBO
 • Podobieństwa i różnicy miedzy SKW (BSC) a MBO
 • Elementy składowe MBO
 • Systemy premiowe – motywacja w procesie realizacji celów
 • Proces wdrożenia MBO w firmie

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI A MBO

 • Zarys zarządzania projektami
 • Podobieństwa i różnicy między MBO a ZP
 • Wdrożenie myślenia projektowego w firmie

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 254 times, 1 visits today)
Share

MAURICIO VARGAS TAPIAS

Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B. W latach 1997 - 1999 Radca Handlowy Ambasady Kolumbii w Polsce, odpowiedzialny za aktywizację kontaktów handlowych między naszymi krajami. Od 2000 roku Dyrektor Handlowy w Kente Polska. Do jego zadań należało m.in.: współtworzenie strategii handlowej i marketingowej, zarządzanie i szkolenie sił sprzedaży, zarządzanie portfelem klientów kluczowych, negocjacje i współpraca z sieciami handlowymi. W latach 2003 - 2006 Dyrektor Sprzedaży w PPG Industries Poland, gdzie odpowiadał za współtworzenie polityki i strategii handlowej firmy, zarządzanie zespołem handlowym (ASM i KAM), współpracę z dystrybutorami produktów PPG, zarządzanie relacjami z importerami i producentami z branży samochodowej w Polsce (Ford, Toyota, Fiat, Citroen, GM-Opel), prowadzenia negocjacji w sieciami ASO, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań handlowych, technologicznych i produktowych na rynku krajowym. Od połowy 2006 do 2010 roku Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Grupo de Empresas Temper odpowiadał za uruchomienie firmy w Polsce i kompleksowe zarządzanie jej działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku firmy, wprowadzenia nowych produktów na rynek, negocjacje z klientami kluczowymi grupami zakupowymi, zarządzanie kosztami. Od Stycznia 2012 Dyrektor Handlowy Europejskiego Konsorcjum krajowych grup dystrybucyjnych z branży elektrotechnicznej o nazwie Global Electric Wholesaler Association – GEWA z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) i działające w wielu krajach naszego kontinentu. Jest odpowiedzialny za budowę i wdrożenie kompleksowej strategii Konsorzjum jak również za negocjacje umów globlalnych z kluczowymi dostawcami tej branży. Od roku 2010 doradca i konsultant firm z rynku B2B. Specjalizuje się w strategiach handlowych i marketingowych, doradztwie i wsparciu negocjacyjnym, rozwoju kompetencji sił sprzedaży. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR. Absolwent Politechniki Łódzkiej (Wydział Organizacji Zarządzania), Politechniki Warszawskiej - Executive MBA. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Swoje szkolenia prowadzi również w języku hiszpańskim.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook