ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Share

Szkolenie zarządzanie sobą w czasie jest bardzo praktycznym, narzędziowym warsztatem, na którym uczestnicy od samego początku rozwijają umiejętność stosowania poznanych technik i metod zwiększania swojej wydajności i efektywności w realizacji wyznaczonych celów.

Szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie” skupia się na rozwoju umiejętności stosowania w praktyce technik planowania, aby uczestnicy odczuli korzyści płynących z bardziej uporządkowanego i klarownego harmonogramu zajęć.

Trening rozwija również kompetencje w zakresie zarządzania poziomem swojej energii, od której zależy Twoja wydajność szybkość, z jaką pracujesz i myślisz oraz poziom Twojej koncentracji.

Cele szkolenia:

Umiejętności, które rozwiniesz w trakcie szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”:

 1. Umiejętność zarządzania sobą w czasie: podnoszenia poziomu energii, automotywacji i budowania zaangażowania w realizację celów.
 2. Umiejętność wyznaczania priorytetów zgodnych z wytyczonymi celami strategicznymi i operacyjnymi.
 3. Umiejętność planowania z zastosowaniem różnych metod i technik planowania oraz odkrycie swojego stylu zarządzania sobą w czasie i czasem.
 4. Umiejętność asertywnej komunikacji, delegowania zadań i ich egzekwowania.
 5. Umiejętność sprawnego diagnozowania trudności w zarządzaniu czasem i stosowania adekwatnych rozwiązań.

Wiedza, która zdobędziesz podczas szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”:

 1. Wiedza na temat zrównoważonych metod podnoszenia energii oraz rezyliencji w sytuacjach stresu i presji.
 2. Wiedza na temat sposobów wyznaczania priorytetów i ich realizacji.
 3. Wiedza na temat różnorodnych technik planowania.
 4. Wiedza na temat własnego stylu komunikacji oraz budowania relacji.
 5. Wiedza na temat algorytmów komunikacji: delegowania, udzielania informacji zwrotnej i egzekwowania zadań.

Postawy, które wykształcisz w trakcie szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”:

 1.  Postawa elastycznego, twórczego podejścia do zarządzania sobą w czasie i czasem.
 2. Świadomość wpływu i odpowiedzialności za wykorzystanie czasu w pracy.
 3. Postawa efektywności i wydajności work – life balance.

Program treningu:

1. ZARZĄDZANIE CZASEM A WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W REALIZACJI CELÓW

 • Zarządzanie sobą w czasie: krzywa wydajności i Twój poziom energii
 • Techniki i metody podnoszenia poziomu energii i zwiększania wydajności
 • Analiza SWOT Twojego sposobu planowania i złodzieje czasu
 • Wprowadzanie zmian w planowaniu i zarządzaniu energią własną

2. PRIORYTETY, WYZNACZANIE CELÓW I PLANOWANIE W ZARZĄDZANIU SOBĄ W CZASIE

 • Określanie priorytetów w planie dniowym
 • Określanie priorytetów w planie tygodniowym
 • Techniki planowania krótkoterminowego i średnioterminowego
 • Formatowanie celów
 • Indywidualny plan wdrożeniowy poznanych technik i metod zarządzania czasem

3. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU CZASEM

 • Złodzieje czasu i energii w komunikacji
 • Podstawy asertywności – dowiedz się na ile potrafisz być asertywny w komunikacji
 • Zarządzanie komunikacją: telefon i e-mail
 • Zarządzanie komunikacją bezpośrednią: odmowa, prośba, delegowanie, egzekwowanie oraz informacja zwrotna

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 262 times, 1 visits today)
Share

Magdalena Nowakowska

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań. Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera - edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania. Wierzy, iż posiadamy jako ludzie nieograniczone możliwości rozwoju jeżeli tylko się na nie otworzymy i zechcemy pokonać własne ograniczenia. Rozwój indywidualny jest najprostszą i najskuteczniejszą drogą ewolucji na poziomie biznesu i społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook