SZKOLENIE PRAWO PRACY

Share
SZKOLENIE PRAWO PRACY
SZKOLENIE PRAWO PRACY

Szkolenie Prawo Pracy. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej w naszym kraju zmianą podlega większość aktów prawnych, w tym w szczególności Kodeks Pracy.

Duże zmiany w prawie pracy dotyczą obowiązków pracodawcy oraz czasu pracy, gdzie m.in. rozróżniono dobę podstawową od doby pracowniczej.

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie innych ustaw Sejm RP znowelizowała Kodeks Pracy wprowadzając do niego wiele nowych uregulowań prawnych. 

W szczególności zdefiniowane zostały utrwalone pojęcia doktryny takie jak dyskryminacja, mobbing, czy równe traktowanie pracowników.

 

Cele szkolenia

• Poznanie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy oraz nowych pojęć.

• Poznanie najważniejszych zmian przepisów prawa pracy w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

• Kompleksowe poznanie zagadnień związanych ze sporami ze stosunku pracy.

 

Program szkolenia

1. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

2. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY

3. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

4. NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

5. DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU, MOBBING

6. PRZEJŚCIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAKŁADU PRACY NA NOWEGO PRACODAWCĘ

7. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

8. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 ROKU

9. CZAS PRACY

• Podstawowe pojęcia związane z czasem pracy

• Wymiar czasu pracy

• Prawo do odpoczynku

• Rozliczanie czasu pracy

• Praca w godzinach nadliczbowych

• Ewidencja czasu pracy

10. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

11. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

12. TRYBY KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI PRZY ZWOLNIENIACH PRACOWNICZYCH

13. ZWOLNIENIA GRUPOWE W NOWYM BRZMIENIU

 

Trener

TOMASZ LENART

Tomasz Lenart Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Tomasz Lenart Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego (zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, prawo pracy, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, proces reklamacji).

Aktualnie na stałe współpracuje jako samodzielny prawnik z Kancelaria Prawną Frączyk&Frączyk z siedzibą w Krakowie.

Przez ponad trzy lata pracował jako Prawnik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (KFA SA) gdzie był odpowiedzialny za obsługę prawną firmy, a w szczególności reprezentowanie firmy jako pełnomocnik procesowy, opracowywanie projektów umów, opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym oraz udział w negocjacjach dotyczących treści zawieranych umów przez Spółkę.

Wcześniej związany z sektorem finansowym, pracował w działach prawnych Prosper Banku S.A. i Kredyt Banku S.A. gdzie zajmował się prawną obsługą windykacji.

W latach 1997 – 1999 związany z działami sprzedaży usług finansowych kilku firm m.in. BRE Banku S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo ? Hutniczej w Krakowie.

Kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

 Kontakt w sprawie szkolenia

(Visited 63 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook