SZTUKA PREZENTACJI i WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Share

Szkolenie Sztuka Prezentacji i Wystąpienia w Języku Angielskim to program szkolenia przeznaczony dla menedżerów i specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują język angielski w komunikacji z przełożonymi, podwładnymi i klientami.

Szkolenie ma charakter praktycznych zajęć. Na jego każdym etapie stosowane są różnorodne formy ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych, zadania ze słuchu i czytania.

Szkolenie w całości ukierunkowane jest na zdobycie i rozwinięcie praktycznych i wymiernych kompetencji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia efektywnych prezentacji w języku angielskim.

METODY SZKOLENIOWE:

 1. Umiejętności i treści szkolenia są rozwijane metodą komunikacyjną w kontekście, w formie tekstu, nagrania audio lub video, w aktywnej pracy z grupą.
 2. Uczestnicy szkolenia są zaangażowani w praktyczne zadania:
 • Przygotowywanie i przedstawianie 5 minutowych prezentacji w języku angielskim.
 • Przygotowanie i przedstawienie 10 minutowych prezentacji w języku angielskim.
 • Praca w parach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji w języku angielskim.
 • Odgrywanie scenek i ról.
 • Nagrywanie prezentacji i ich analiza.
 • Analiza prezentacji audio i video oraz ćwiczenia leksykalno – gramatyczne.
 • Analiza prezentacji i ich konstruktywna samoocena.
 • Wdrażanie wskazówek trenera i grupy po otrzymaniu informacji zwrotnej.
 • Ćwiczenie słownictwa – łączenia kolokacji, uzupełniania zdań i luk w tekście słuchanym lub czytanym.
 • Kończenie wypowiedzi pisanych.
 • Porządkowanie paragrafów wypowiedzi pisanych i słuchanych.
 • Stosowanie słownictwa, wyrażeń, nagłówków odpowiednich do slajdów i materiałów prezentacji

 Cele szkolenia

Szkolenie umożliwi Państwu efektywne i pełne mocy zaprezentowanie rezultatów, danych oraz sugestii w anglojęzycznym środowisku pracy.

Biorąc udział w szkoleniu rozwiniesz następujące umiejętności:

 1. Rozumienie oczekiwań słuchaczy w kontekście perswazji, struktury i stylu prezentacji.
 2. Budowanie zaufania wśród słuchaczy i swojej wiarygodności
 3. Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 4. Językowe w celu zdobycia uwagi słuchaczy.
 5. Pewności siebie w prezentacjach w języku angielskim – stosowanie strategii językowych.
 6. Skłonienie publiczności do zapamiętania, rozumienia i działania zgodnie ze strukturą i stylem prezentacji.
 7. Właściwego wykorzystania wyrażeń w opisywaniu zmian, trendów, danych, oraz wszystkich funkcji językowych zawartych w treściach szkolenia.
 8. Radzenie sobie z pytaniami i konstruktywna ocean prezentacji przez prowadzącego.
 9. Użycia słownictwa i struktur gramatycznych, charakterystycznych dla poszczególnych etapów prezentacji

Program szkolenia:

WPROWADZENIE DO PREZENTACJI

1.  Słownictwo i zwroty rozpoczynające prezentację:

 • Porządkowanie i klasyfikowanie informacji
 • Powitanie publiczności
 • Zaprezentowanie tematu prezentacji
 • Zaprezentowanie celów prezentacji
 • Przedstawienie struktury
 • Przedstawienie sposobu odpowiadania na pytania

2. Wprowadzenie struktur gramatycznych używanych we wprowadzeniu do prezentacji

 • There is/there are, it is

CZĘŚĆ GŁÓWNA PREZENTACJI

1. Słownictwo i zwroty w następujących funkcjach

 • Porządkowanie i ustanawianie kolejności
 • Podawanie powodów
 • Podawanie wytłumaczenia
 • Prezentowanie argumentów za i przeciw
 • Przekonywanie
 • Przedstawianie zmian
 • Opisywanie produktów, faktów i usług
 • Porównywanie
 • Kończenie jednego tematu i rozpoczynanie kolejnego
 • Przedstawianie danych
 • Przedstawianie dowodów oraz danych na poparcie swojej opinii
 • Podawanie przykładów
 • Używanie metafor
 • Dawanie wskazówek
 • Używanie analogii

2. Struktury gramatyczne używane w drugiej części prezentacji

 • Czasowniki modalne w raportowaniu
 • Czasownik+ wh – zdanie podrzędne (jak, co, kiedy, gdzie, który, która, które, kto, dlaczego)
 • Czasownik + that – zdanie podrzędne
 • Whether / if
 • Whether + to – infinitive , mówienie o wyborze i możliwości (wybierać, rozważać, debatować, decydować, określać, dyskutować, znać, wiedzieć)
 • As to whether
 • Czasownik +(dopełnienie) + to – infinitive
 • An object + to – infinitive clause
 • Should w zdaniach that – zdanie podrzędne
 • Zdania przysłówkowe czasu w prezentacjach
 • Podawanie powodu: as, because, for, with, owing to, due to
 • Cel i rezultat: in order to, so as to, etc
 • Kontrast – although, though, etc
 • If – tryby warunkowe
 • Łączniki i spójniki ( Dodawanie informacji, Warunek, Czas, Wskazywanie)
 • Inwersja

ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI: PODSUMOWYWANIE I SUGESTIE

3.  Słownictwo i zwroty stosowane w 3 części prezentacji w następujących funkcjach

 • Wnioskowanie
 • Podsumowywanie głównych argumentów
 • Podsumowywanie głównych punktów i faktów
 • Identyfikowanie głównych punktów
 • Analizowanie danego punktu i podawanie sugestii i rozwiązań oraz rekomendacji
 • Uprzedzanie pytań
 • Odpowiadanie na pytania
 • Dziękowanie słuchaczom
 • Prezentowanie rozwiązań głównych problemów i ustanawianie dat implementacji rozwiązań
 • Opisywanie materiałów użytych w czasie prezentacji

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Znalezione dzięki

(Visited 449 times, 1 visits today)
Share

Magdalena Nowakowska

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań. Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera - edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania. Wierzy, iż posiadamy jako ludzie nieograniczone możliwości rozwoju jeżeli tylko się na nie otworzymy i zechcemy pokonać własne ograniczenia. Rozwój indywidualny jest najprostszą i najskuteczniejszą drogą ewolucji na poziomie biznesu i społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook