ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI

Share

Szkolenie Zarządzanie logistyką dystrybucji. Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawny i profesjonalny przebieg procesu dystrybucji produktów.

Unikalną wartością

tego szkolenia jest osoba trenera – Pana Bogdana Krokera- trenera praktyka mającego ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze logistyki. Menedżera takich firm jak Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons Polska. Przez ponad 4 lata Senior Konsultanta KPMG.

Metoda prowadzenia szkolenia:

W ramach dwudniowego szkolenia będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane slajdami, zdjęciami i filmami,
 • uczestnicy spotkania będą rozwiązywali wspólnie i indywidualnie zadania dotyczące omawianych tematów,
 • mini wykłady teoretyczne będą wspierane studiami przypadków z firm działających w Polsce.

Osoba trenera oraz interaktywny i angażujący uczestników sposób prowadzenia szkolenia zapewni Państwu dostęp do najnowszych i najlepszych rozwiązań z zakresu logistyki dystrybucji.

W scenariuszu szkolenia trener położył nacisk na rożnego typu ćwiczenia, powiązanie dystrybucji z zarządzaniem zapasami, metody planowanie procesów dystrybucyjnych, koszty dystrybucji. Przygotował kilka studiów przypadków z firm polskich i zagranicznych w obszarze dystrybucji.

 Jednym słowem nasze szkolenie to przede wszystkim praktyka, a nie tylko teoria logistyki dystrybucji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego i profesjonalnego zarządzania procesem dystrybucji produktów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowoczesne strategie dystrybucji.
 • Nauczysz się metod planowania procesu dystrybucji.
 • Poznasz metody prognozowania popytu, podaży i cen.
 • Dowiesz się jak należy zarządzać kosztami dystrybucji.
 • Nabędziesz wiedzę o nowoczesnych narzędziach dystrybucji.

Program szkolenia

1. OCZEKIWANIA KLIENTÓW W STOSUNKU DO DOSTAWCÓW

 • Zadania i cel zaopatrzenia
 • Strategie i trendy w zaopatrzeniu

2. METODY OCENY DOSTAWCY I JEGO OFERTY

 • Kryteria wyboru i ocena dostawcy
 • Metoda punktowa
 • Metoda porównania parami

3. PROCESY I SYSTEMY W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI

 • Proces logistyczny
 • System logistyczny
 • Zarządzanie logistyczne

4. DYSTRYBUCJA JAKO PROCES I SYSTEM

 • Kanały dystrybucji – funkcje, struktury, podmioty
 • Strategie dystrybucji
 • Poziom obsługi klienta – oczekiwania klienta
 • Strategie produkcji i zaopatrywania

5. PLANOWANIE PROCESÓW DYSTRYBUCJI

 • Planowanie sprzedaży i operacji
 • Planowanie potrzeb dystrybucji
 • Produkty dostępne do rozdysponowania

6. PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

 • Cele i metody prognozowania
 • Prognozowanie popytu krótko – i długookresowego
 • Prognozowanie podaży i cen
 • Prognoza – plan – harmonogram

7. ZAPASY W SYSTEMACH DYSTRYBUCJI

 • Definicje i funkcje zapasów
 • Popyt zależny i niezależny
 • Reguła 80/20

8. METODY UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

 • Koszty zapasów
 • Cykl uzupełniania zapasów i ryzyko wystąpienia braku zapasów
 • Punkt składania zamówienia
 • Stały okres zamawiania

9. KOSZTY DYSTRYBUCJI

 • Elementy kosztów dystrybucji
 • Prawo pierwiastka kwadratowego

10. NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ DYSTRYBUCJI

 • Cross-docking
 • Zarządzanie zapasami przez dostawcę
 • Efektywna obsługa klienta

11. ZAPASY W BILANSIE FIRMY

 • Zapasy a aktywa i zysk firmy
 • Mierniki i wskaźniki efektywności procesów logistycznych

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 243 times, 1 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook