ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego

Share

Zarządzanie sprzedażą, strategia sprzedaży to pasjonujące i ekscytujące zajęcie, wymagające dużo pracy własnej i dużo wiedzy z różnych i odległych od siebie dziedzin, takich jak matematyka, statystyka, psychologia, socjologia i innych. Każda firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży swoich produktów lub usług. W świecie realnym, firma musi posiadać odpowiednio wyszkolony, zmotywowany i prowadzony zespół handlowców, aby to osiągnąć.

Podczas tego szkolenia chcemy zaprezentować stronę praktyczną zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strategii sprzedaży i z jej opracowywaniem, wdrożeniem i oceną oraz dopasowanie zespołu handlowego do niej. Ponadto, omówimy zagadnienia związane z prognozowaniem sprzedaży oraz kompleksowym zarządzaniem zespołem handlowców. Przedstawimy również praktyczne rozwiązania w sytuacjach systematycznej malejącej sprzedaży.

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów handlowych, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc.

Cele szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu zostaniesz przygotowany do:

 •  Tworzenia strategii sprzedaży w Twojej firmie.
 • Korzystania z narzędzi analitycznych, w celu właściwej oceny sytuacji rynkowej oraz prawidłowego nadzorowania działu sprzedaży i poszczególnych jego członków pod względem wykonanej pracy oraz jej efektywności i rentowności.
 • Poznasz również metody budowy efektywnego i odpowiedniego dla działalności firmy planu handlowego.

Program szkolenia

1. PROCES PROJEKTOWANIA DZIAŁU SPRZEDAŻY

 • Rola sprzedawcy
 • Ustalanie wielkości działu sprzedaży
 • Proces – fazy tworzenia zespołu
 • Ustalanie obszarów sprzedaży
 • Utrzymanie sprawności działu sprzedaży

2. STRATEGIA SPRZEDAŻY

 • Prognoza popytu i sprzedaży firmy
 • Założenia strategii sprzedaży, cele sprzedażowe firmy
 • Plan sprzedaży
 • Budżet działu sprzedaży

3. ORGANIZOWANIE PROCESU SPRZEDAŻY

 • Dopasowanie ludzi do procesu
 • Kształt struktury sprzedaży
 • Określenie liczebności zespołu sprzedaży
 • Rekrutacja dobrych handlowców
 • Szkolenie wprowadzające i wdrożenie nowych handlowców

4.  ZARZĄDZANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ DZIAŁU SPRZEDAŻY I SPRZEDAWCÓW

 • Szkolenie personelu działu sprzedaży jako jeden z kluczowych czynników zarządzania personelem
 • Zarządzanie efektywnością pracy handlowców na rynku
 • Zarządzanie czasem, planowanie działań sprzedażowych, etc.
 • System motywacyjny w dziale sprzedaży
 • Zarządzanie działalnością personelu handlowego
 • Współczynniki efektywności; ocena działania; rentowność sprzedaży a produktywność działu sprzedaży

5. WYBRANE PRAKTYCZNE METODY REAKTYWACJI SPRZEDAŻY

 • Wybrane Promocje pozasezonowe
 • Sprzedaż wiązana lub kaskadowa
 • Klub VIP-owski i inne systemy lojalnościowe

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

(Visited 161 times, 2 visits today)
Share

MAURICIO VARGAS TAPIAS

Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B. W latach 1997 - 1999 Radca Handlowy Ambasady Kolumbii w Polsce, odpowiedzialny za aktywizację kontaktów handlowych między naszymi krajami. Od 2000 roku Dyrektor Handlowy w Kente Polska. Do jego zadań należało m.in.: współtworzenie strategii handlowej i marketingowej, zarządzanie i szkolenie sił sprzedaży, zarządzanie portfelem klientów kluczowych, negocjacje i współpraca z sieciami handlowymi. W latach 2003 - 2006 Dyrektor Sprzedaży w PPG Industries Poland, gdzie odpowiadał za współtworzenie polityki i strategii handlowej firmy, zarządzanie zespołem handlowym (ASM i KAM), współpracę z dystrybutorami produktów PPG, zarządzanie relacjami z importerami i producentami z branży samochodowej w Polsce (Ford, Toyota, Fiat, Citroen, GM-Opel), prowadzenia negocjacji w sieciami ASO, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań handlowych, technologicznych i produktowych na rynku krajowym. Od połowy 2006 do 2010 roku Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Grupo de Empresas Temper odpowiadał za uruchomienie firmy w Polsce i kompleksowe zarządzanie jej działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku firmy, wprowadzenia nowych produktów na rynek, negocjacje z klientami kluczowymi grupami zakupowymi, zarządzanie kosztami. Od Stycznia 2012 Dyrektor Handlowy Europejskiego Konsorcjum krajowych grup dystrybucyjnych z branży elektrotechnicznej o nazwie Global Electric Wholesaler Association – GEWA z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) i działające w wielu krajach naszego kontinentu. Jest odpowiedzialny za budowę i wdrożenie kompleksowej strategii Konsorzjum jak również za negocjacje umów globlalnych z kluczowymi dostawcami tej branży. Od roku 2010 doradca i konsultant firm z rynku B2B. Specjalizuje się w strategiach handlowych i marketingowych, doradztwie i wsparciu negocjacyjnym, rozwoju kompetencji sił sprzedaży. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR. Absolwent Politechniki Łódzkiej (Wydział Organizacji Zarządzania), Politechniki Warszawskiej - Executive MBA. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Swoje szkolenia prowadzi również w języku hiszpańskim.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook