Szkolenie zarządzanie zapasami

Share

Zarządzanie Zapasami. Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, wskaźniki) oraz … doświadczenia.

Przygotowując szkolenie „Zarządzanie Zapasami” zadbaliśmy o te wszystkie trzy elementy. Wiedzę i umiejętności zapewnia specjalnie przygotowany program, materiały szkoleniowe oraz warsztatowa metoda prowadzenia zajęć. Autorem programu i trenerem, który poprowadzi zajęcia jest praktyk, menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie Zapasami”,

Cele szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu „Zarządzanie Zapasami” zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego menedżera odpowiedzialnego za nowoczesne i profesjonalne zarządzanie zapasami.

W trakcie szkolenia, dzięki wiedzy i doświadczeniu trenera:

• Usystematyzujesz swoją wiedzę o zapasach i funkcjach, jakie pełnią logistyce nowoczesnego przedsiębiorstwa.

• Nauczysz się metod prognozowania zapasów, popytu, podaży i cen.

• Poznasz rodzaje i klasyfikację kosztów zapasów i nauczysz się oceniać ich wpływ na wynik finansowy firmy.

• Dowiesz się, jakie są metody uzupełniania zapasów, poznasz mierniki i wskaźniki stosowane w zarządzaniu zapasami.

• Zdobędziesz wiedzę o nowoczesnych koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

• Definicje zapasów

• Proces

• System

• Zarządzanie

• Kryteria i metody wyboru produktów i dostawców

2. ZAPASY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

Logistyka a system logistyczny

• Popyt efektywny, zależny i niezależny

• Strategie zaopatrywania i reagowania na potrzeby klientów

• Cykl uzupełniania zapasów

• Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw

• Centra logistyczne – centra dystrybucyjne

3. KLASYFIKACJE ZAPASÓW

• Algorytm zadania logistycznego

• Funkcje zapasów

• Konflikty w obszarze zarządzania zapasami

• Kryteria klasyfikacji zapasów

• Reguła 80/20

4. PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

• Metody prognozowania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Prognozowanie popytu krótko i długookresowego

• Prognozowanie podaży i cen

5. KOSZTY ZAPASÓW

• Pojęcie kosztów zapasów

• FIFO

• Klasyfikacja kosztów zapasów

• Koszty a wynik finansowy firmy

6. METODY UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

• Klasyfikacja ABC/XYZ – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Stały punkt zamawiania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Stały okres zamawiania

• Zapas jednookresowy

7. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

• Inwentaryzacja zapasów magazynowych

• Wskaźnik rotacji

• Inne wskaźniki zarządzania zapasami

• Prawo pierwiastka kwadratowego

8. KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

• Koncepcja łańcucha dostaw

• Lean Management (Szczupłe Zarządzanie)

• Nowoczesne koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

 

(Visited 272 times, 1 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook