Szkolenie zarządzanie zapasami

Share

Zarządzanie Zapasami. Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, wskaźniki) oraz … doświadczenia.

Przygotowując szkolenie „Zarządzanie Zapasami” zadbaliśmy o te wszystkie trzy elementy. Wiedzę i umiejętności zapewnia specjalnie przygotowany program, materiały szkoleniowe oraz warsztatowa metoda prowadzenia zajęć. Autorem programu i trenerem, który poprowadzi zajęcia jest praktyk, menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie Zapasami”,

Cele szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu „Zarządzanie Zapasami” zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego menedżera odpowiedzialnego za nowoczesne i profesjonalne zarządzanie zapasami.

W trakcie szkolenia, dzięki wiedzy i doświadczeniu trenera:

• Usystematyzujesz swoją wiedzę o zapasach i funkcjach, jakie pełnią logistyce nowoczesnego przedsiębiorstwa.

• Nauczysz się metod prognozowania zapasów, popytu, podaży i cen.

• Poznasz rodzaje i klasyfikację kosztów zapasów i nauczysz się oceniać ich wpływ na wynik finansowy firmy.

• Dowiesz się, jakie są metody uzupełniania zapasów, poznasz mierniki i wskaźniki stosowane w zarządzaniu zapasami.

• Zdobędziesz wiedzę o nowoczesnych koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

• Definicje zapasów

• Proces

• System

• Zarządzanie

• Kryteria i metody wyboru produktów i dostawców

2. ZAPASY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

Logistyka a system logistyczny

• Popyt efektywny, zależny i niezależny

• Strategie zaopatrywania i reagowania na potrzeby klientów

• Cykl uzupełniania zapasów

• Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw

• Centra logistyczne – centra dystrybucyjne

3. KLASYFIKACJE ZAPASÓW

• Algorytm zadania logistycznego

• Funkcje zapasów

• Konflikty w obszarze zarządzania zapasami

• Kryteria klasyfikacji zapasów

• Reguła 80/20

4. PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

• Metody prognozowania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Prognozowanie popytu krótko i długookresowego

• Prognozowanie podaży i cen

5. KOSZTY ZAPASÓW

• Pojęcie kosztów zapasów

• FIFO

• Klasyfikacja kosztów zapasów

• Koszty a wynik finansowy firmy

6. METODY UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

• Klasyfikacja ABC/XYZ – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Stały punkt zamawiania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

• Stały okres zamawiania

• Zapas jednookresowy

7. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

• Inwentaryzacja zapasów magazynowych

• Wskaźnik rotacji

• Inne wskaźniki zarządzania zapasami

• Prawo pierwiastka kwadratowego

8. KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

• Koncepcja łańcucha dostaw

• Lean Management (Szczupłe Zarządzanie)

• Nowoczesne koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

 

(Visited 260 times, 3 visits today)
Share

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji. W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000. Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000. W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook