Szkolenie Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym

Share

Szkolenie „Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym” jest przeznaczone dla Dyrektorów, Kierowników Produkcji, którzy odpowiadają za kierowanie pracą zespołów produkcyjnych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi.

W trakcie szkolenia „ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji”:

 • Poznają i określą swój indywidualny styl zarządzania zespołem produkcyjnym.
 • Nauczą się zasad poprawnej komunikacji w zarządzaniu pracownikami.
 • Dowiedzą się jak należy tworzyć system ocen okresowych dla zespołu produkcyjnego.
 • Poznają zasady wartościowania stanowisk pracy w firmach produkcyjnych.
 • Nabędą / rozwiną umiejętności związane z motywowaniem podwładnych i właściwym delegowaniem zadań.

Program szkolenia

1. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA „ODCHUDZONEGO” ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 • Organizacja miejsca pracy system „5S”
 • Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu TPM (Total Productive Maintanance)
 • Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny – OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • System Just In Time (JiT) oraz Kanban
 • Skrócenie czasu przezbrojenia SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Usprawnienia na stanowiskach pracy Kaizen
 • Auto-quality
 • VSM & MIFA

2. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

 • Cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
 • Twój styl zarządzania, diagnoza
 • Zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych jak budować autorytet?
 • Elementy budujące zaufanie do kierownika przywódcy
 • Wzmacnianie własnego potencjału lidera

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
 • Rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego
 • Stworzenie planu komunikacji z zakresem tematycznym:
 • komunikacja bezpośrednia (start up/121/monthly comms/quater comms/Brown bag/Back to work/additional meeting),
 • komunikacja pośrednia (tablica informacyjna/TV&desktop prezentacje multimedialne),
 • komunikacja pozioma z innymi działami spotkanie operacyjne (częstotliwość/uczestnictwo działów/zakres tematyczny).
 • Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnejKaizen
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Znaczenie i zasady komunikacji z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji
 • Komunikacja a sytuacja konfliktowa
 • Badanie zadowolenia pracownika jako specyficzna forma komunikacji (ocena pracy zarządu/ocena pracy bezpośredniego przełożonego/subiektywna ocena środowiska pracy/ocena komunikacji)

4. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Dobór odpowiednich kategorii do ceny pracownika
 • Dobór odpowiednich wag do oceny pracownika
 • Dobór okresu oceny pracownika
 • Rozkład ocen i ich znaczenie w rozwoju zespołu produkcyjnego

5. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING

 • System ocen pracowniczych pod kątem organizowania Zespołu
 • Umiejętne planowanie pracy Zespołu w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
 • Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
 • Nadzorowanie pracy podległego Zespołu pracowników
 • Nadzór i kontrola nad wypełnianiem dokumentacji produkcyjnej

6. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRODUKCYJNYCH W PROCESIE ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Stworzenie grupy oceniającej stanowiska pracy
 • Stworzenie formularza oceniającego stanowiska pracy
 • Wybór ilości podziałów stanowisk
 • Ustalenie zasad awansu miedzy grupami
 • Ustalenie zasad degradacji miedzy grupami
 • Tabela poliwalencji

7. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagradzania
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
 • Performance plan – individual development plan

8. DOSKONALENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SWOICH PODWŁADNYCH POPRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM

 • Delegowanie zadań pracownikom, rola projektów w rozwoju własnym i pracowników
 • Macromanagment over micromanagment
 • Drivehourse vs finger managment
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Metodologia smart
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • Rola i znaczenie back-up-ów w firmie (sukcesor, key talent)

Sprawdź szczegóły szkolenia: www.bonavigator.pl/szkolenia_otwarte/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-szkolenie-dla-dyrektorow-i-kierownikow-produkcji/art-578.html

(Visited 420 times, 1 visits today)
Share

Krzysztof Kowalewski

Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania produkcją, menedżer z ponad 12 letnim doświadczeniem zawodowym. Karierę zawodową rozpoczynał w Lacroix Electronics Kwidzyn (2001) na stanowisku Planisty produkcji. Od 2004 związany z firmą Teleplan Bydgoszcz początkowo jako Supply Chain Manager odpowiedzialny za utrzymanie efektywnej komunikacji pomiędzy logistyką firmy a klientami oraz identyfikację obszarów zwiększenia zysków. Następnie Kierownik programu Dell w firmie Teleplan odpowiedzialny za zarządzanie w obszarach Produkcja Inżyniering, Jakość, Logistyka oraz identyfikację obszarów do poprawy w firmie Telelplan a jej głównym klientem - firmą Dell. W latach 2007 - 2012 Kierownik Produkcji Dell Łódź odpowiedzialny za zarządzanie kierownikami linii i operatorami produkcji. Współuczestniczył we wprowadzaniu produkcji Desktopów do EMFP Łódź - projekt GOL. Kierował jako lider z programami związanymi z Kazein Suggestion System (5S) Visual Management, oraz uczestniczył w programie Continuous Improvement - Yellow Belts (wzrost certyfikacji FY10 o 30%). Następnie Kierownik Produkcji w Hager Tychy odpowiedzialny za realizację planów produkcyjnych zgodnie z oczekiwaniami klienta i zarządzanie zespołem produkcyjnym (kierownicy linii i operatorzy). Obecnie pracuje na stanowisku Business Improvement Leader w firmie Atos gdzie jest odpowiedzialne za wszelkie usprawnienia i aktywności w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Systemy MRP/ERP). Absolwent Studiów Doktoranckich Politechniki Poznańskiej (Instytut Inżynierii Zarządzania). Trener współpracujący B&O NAVIGATOR.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook