Szkolenie zarządzanie zmianą

Share

Szkolenie Zarządzanie Zmianą zostało przygotowane z myślą o tych wszystkich menedżerach, którzy odpowiadają lub będą musieli stawić czoło wyzwaniom związanym z zarządzaniem zmianami, których źródłem jest sytuacja kryzysowa w ich firmie, oddziale bądź zespole.

Szkolenie Zarządzanie Zmianą
Szkolenie Zarządzanie Zmianą

Prezentowany program szkolenia ma budowę modułową pkt. 1 – 9 stanowią podstawową zawartość merytoryczną szkolenia. Szkolenie może zostać rozbudowane (lub część zawartości zmieniona) o zagadnienia wskazane w pkt. 10 – 12. Dodatkowe moduły szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla menedżerów / liderów zespołów pracowniczych i dotyczą roli i zachowań menedżera – przywódcy w procesie zmian dotyczących bezpośrednio jego zespołu.

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli rozwinąć umiejętności:

 • Rozpoznawania typu kryzysu, jego dynamiki i symptomów kryzysu
 • Zachowania się w kryzysie i efektywnego nim zarządzania
 • Wdrażania zmiany w swojej organizacji
 • Wspierania wprowadzania zmian
 • Rozpoznawania podejścia członków zespołu do zmian
 • Przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu zmian
 • Zdiagnozowania siebie samego pod kątem zdolności do inicjowania zmian oraz reagowania na zmiany

Program szkolenia:

1. ETYMOLOGIA KRYZYSU

 • Co to jest kryzys
 • Wymiar kryzysu i jego skala
 • Typologia i rodzaje kryzysów

2. SYTUACJA KRYZYSOWA – skąd się bierze

 • Przyczyny kryzysu i jego fazy
 • Symptomy kryzysu
 • Dynamika kryzysu

3. ZACHOWANIA W KRYZYSIE

 • Behawioralne uwarunkowania reakcji na kryzys
 • Typowe i nietypowe zachowania w kryzysie
 • Opór w kryzysie
 • Zarządzanie ryzykiem w kryzysie

4. ZMIANA W ŻYCIU ORGANIZACJI – PRZYGOTOWANIE FIRMY DO SYTUACJI KRYZYSOWYCH I ZMIAN

 • Zmiana – szansa czy zagrożenie?
 • Korzyści ze zmian – innowacje, elastyczność i rozwój firmy
 • Cel wprowadzania zmian
 • Zrozumienie procesu zmian
 • Dlaczego ludzie boją się zmian?
 • Jak tworzyć koalicję? Metody aktywizowania zmiany

5. MODELE I ELEMENTY PROCESU ZMIAN

 • Procesy i procedury w organizacji
 • Strategia i struktura jako stymulator zmian
 • Fazy w procesie zmian – model Greinera
 • Planowanie zmian – wg Kurta Lewina

6. PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ

 • Test indywidualnej gotowości na zmiany
 • Typy pracowników i ich reakcje w obliczu zmiany (stres w okresie przejściowym, opór psychologiczny, motywacja negatywna, brak motywacji wewnętrznej, negatywne emocje, zachwianie piramidy potrzeb, zagrożenie osobistych interesów, odmienne postrzeganie, procesy grupowe, bunt, konflikty, gry psychologiczne, krzywa wydajności w okresie procesu zmiany, krzywa poczucia własnej wartości)
 • Reakcja na zmianę i sposoby radzenia sobie z nimi

7. TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE ZMIAN W ORGANIZACJI

 • Jak twórczo wykorzystać kryzys?
 • Jak sobie radzić z konfliktami?
 • Ataki na lidera i destabilizacja zespołu.
 • Szef w sytuacji ekstremalnej – jak uratować zmianę przed katastrofą?
 • Strajk
 • Agresja
 • Dywersja w zespole
 • Niezadowolenie przełożonych, czyli lider zmiany „między młotem a kowadłem”

8. TECHNIKI WSPIERANIA ZMIAN

 • Identyfikacja z firmą w okresie procesu zmiany
 • Cele
 • Wyznaczniki dobrze sformułowanego celu
 • Zasady interioryzacji nowych celów firmy
 • Planowanie zmian
 • Elementy zarządzania projektami
 • Jak tworzyć harmonogram zmiany?
 • Analiza scenariuszy
 • Podejmowanie decyzji

9. BŁĘDY W POKONYWANIU OPORU WOBEC ZMIANY

 • Ustępstwa wobec oporu
 • Niedocenianie oporu
 • Przeciwstawianie się oporowi

Dodatkowe zagadnienie programowe realizowane na życzenie Klienta:

10. WYWIERANIE WPŁYWU – ROLA LIDERA W PROCESIE WPROWADZANIA ZMIAN

 • Rola lidera zmiany a rola menadżera w organizacji
 • Cechy skutecznego lidera zmiany
 • Przywództwo – warunek konieczny wprowadzenia zmian
 • Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Tworzenie i propagowanie wizji zmian
 • Modelowanie – motywujące działania lidera
 • Kreatywność – twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów organizacyjnych

11. PROCESY GRUPOWE W SYTUACJI ZMIANY

 • Samotność menedżera a praca z grupą
 • Diagnoza własnego zespołu – określenie potencjału, ról i fazy rozwoju grupy
 • Wykorzystanie tej wiedzy dla zwiększenia efektywności i samodzielności pracowników w okresie zmiany
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacji silnego wpływu nieformalnego lidera na grupę

12. PRZYWÓDZTWO ORGANIZACYJNE

 • Style przywództwa. Analiza osobistych wzorców zachowań podczas zmiany
 • Model przywództwa a zmiany
 • Postawy i zachowania menedżera niezbędne do stymulowania zmian
 • Dlaczego ludzie opierają się zmianom?
 • Zasady budowy kultury zmian
(Visited 367 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook