Tajniki Manipulacji w Negocjacjach

Share
Tajniki Manipulacji w Negocjacjach
Tajniki Manipulacji w Negocjacjach

Szkolenie Tajniki Manipulacji w Negocjacjach. Wszyscy funkcjonujemy w środowisku społecznym, które wywiera na nas wpływ, używa perswazji i manipuluje. Polityka, media, biznes, społeczeństwo, a nawet rodzina, używają dobrze sobie znanych narzędzi aby nas do czegoś przekonać, skłonić bądź zmusić. Z drugiej strony, w relacjach z innymi sami używamy różnorodnych sposobów osiągania swoich celów.

Aby osiągać je łatwiej i skuteczniej oraz unikać manipulacji i niepożądanego wpływu, aby stać się efektywnym negocjatorem i odnosić sukcesy/unikać porażek w biznesie i życiu prywatnym, musimy umiejętnie rozpoznawać mechanizmy manipulacji i praktycznie się im przeciwstawiać. Jeśli chcesz odzyskać bądź zachować swobodę ruchu, musisz stać się świadomym uczestnikiem tej gry.

Możesz to zrobić poznając dogłębnie strategie i techniki manipulacji oraz sposoby im przeciwdziałania.

 

Cele szkolenia

1. Uczestnicy posiądą praktyczną znajomość technik i strategii manipulacji w negocjacjach

2. Nauczą się rozpoznawać i przeciwdziałać manipulacjom w biznesie i życiu prywatnym

3. Staną się skuteczniejszymi negocjatorami i bardziej autonomicznymi menadżerami

4. Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie perswazji, narzędzi wpływu i asertywnej postawy

 

Program szkolenia

1. PRESJA POZYCYJNA

• Odmowa negocjacji

• Złamana noga

• Polaryzacja żądań

• Fakty dokonane

2. ODWLEKANIE

• Eskalacja żądań

• Salami

• No i co z tego

3. DYWERSJA

• Gra w eksperta

• Wybiórczy obiektywizm

• Wyższa instancja

• Pozorowana walka

• Darmowa przysługa

• Dobry / zły policjant

4. WOJNA PSYCHOLOGICZNA

• Stresujące warunki

• Atak personalny

• Podważanie kompetencji

• Podważanie racjonalności

• Groźba

5. STYLE NEGOCJACJI

• Dominacja

• Dopasowanie

• Unikanie

• Kompromis

• WIN-WIN

6. CZTERY TYPY ZACHOWAŃ W NEGOCJACJACH

• Manipulacja

• Agresja

• Uległość

• Asertywność

7. MANIPULACYJNE GRY INTERPERSONALNE – ANALIZA TRANSAKCYJNA

• Rola ofiary, napastnika i wybawcy

• Scenariusze gier

• Skuteczne strategie odrzucania gry manipulacyjnej

8. TECHNIKI MANIPULACJI WERBALNEJ

• Techniki wzmacniania swojej pozycji

• Techniki odwracania uwagi

• Wzbudzanie agresji i chęci ataku

• Techniki przywiązywania do siebie

• Techniki wywierania wrażenia

• Techniki doprowadzania do działania wbrew własnym interesom

• Techniki wzbudzania sympatii

• Techniki wyświadczania przysługi

• Techniki podchodzenia kogoś

• Techniki wprowadzania w określony nastrój

• Techniki wzbudzania poczucia bezpieczeństwa

• Techniki kontroli

• Techniki szkodzenia

• Techniki oszukiwania

• Techniki wywierania presji

• Techniki dezorientacji

• Techniki tworzenia władzy

• Techniki konsolidacji grupy

9. WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH

• Reguła wzajemności

• Zaangażowanie i konsekwencja

• Społeczny dowód słuszności

• Sympatia

• Autorytet

• Niedostępność

10. WYZNACZANIE GRANICY

• Skala etycznych wątpliwości

• Kontinuum perswazja – manipulacja

• Kontinuum wpływ – manipulacja

11. ZACHOWANIA ASERTYWNE

• Odmawianie

• Konfrontacja przekonań

• Reagowanie na krytykę

• Obrona przed atakiem werbalnym

• Obrona przed zrachowaniami inwazyjnymi

• Wyrażanie oczekiwań

• Wyrażanie krytyki i pochwały

12. TECHNIKI ODDECHOWE I TRENING MENTALNY W NEGOCJACJACH

• Techniki oddechowe

• Wizualizacja celu

• Zarządzanie monologiem wewnętrznym

13. STYMULOWANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH U PARTNERÓW W NEGOCJACJACH

• Proasertywne oddziaływanie na zachowanie innych

• Proasertywne przyjmowanie i wyrażanie komunikatów

• Proasertywna perswazja

 

Trener

WALDEMAR WAWERSKI

Paweł Wojciechowski Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Paweł Wojciechowski Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Trener – Praktyk. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1995 roku w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku związany z branżą wydawniczą, przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej począwszy od Przedstawiciela Handlowego skończywszy na wyższych stanowiskach menedżerskich.

Obecnie konsultant przedsięwzięć realizowanych w branży SPA & Wellness. Doradza, przygotowuje projekty, strategie rozwoju, analizy finansowe i plany marketingowe. Posiada umiejętności analityczne, twórcze oraz integrujące wiedzę z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, marketingu, psychologii i filozofii.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada certyfikat trenerski na IV poziomie – Trener wg. Europejskich Ram Kwalifikacji.

Zwolennik zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych modeli biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i holistycznego widzenia człowieka, świata oraz aktywności gospodarczej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, oparte na odkryciach nauki i psychologii.

Jego misją jest zdobywanie, gromadzenie i upowszechnianie najwyższej jakości wiedzy i nauki. Uczy wyłącznie tego, co sam praktykuje.

 Kontakt w sprawie szkolenia

(Visited 116 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook