Te kompetencje kształcą polscy menedżerowie

Share

Jakie kompetencje najchętniej rozwijaliby menedżerowie polskich firm? Te pytanie zadaliśmy jesienią tego roku? Postanowiliśmy zestawić najchętniej wyszukiwane frazy związane z rozwojem umiejętności menedżerskich. Oto wynik nasze szybkiego badania. Na ile jest ono miarodajne oceńcie sami.
Poniżej prezentujemy top 3 najbardziej poszukiwanych szkoleń biznesowych. Zestawienie zostało przygotowane jesienią 2012 roku. Pod uwagę wzięliśmy częstotliwość wyszukiwania fraz związanych ze szkoleniami wpisywanych w ciągu ostatnich 30 dni przez internautów do wyszukiwarki google.pl. Poniżej prezentujemy wyniki naszego badania. Ciekawe czy są one równie dużym zaskoczeniem dla Państwa jakim był dla nas.

Numer 1 zestawienia

Frazy „trening asertywności, szkolenie asertywność, szkolenia asertywność” Możemy więc przyjąć, że biznesowi użytkownicy internetu poszukują szkoleń w trakcie, których będą rozwijać kompetencje związane z zachowaniami asertywnymi. Przypomnijmy, że asertywność to w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

Firmy zajmujące się rozwijaniem postaw asertywnych zazwyczaj oferują w trakcie takiego szkolenia nabycie przez uczestników umiejętności zachowań asertywnych w relacjach zawodowych i osobistych. Taki trening asertywności pomoże Ci nabyć umiejętności budowania relacji w oparciu o szacunek do samego siebie i drugiego człowieka, nauczyć się stawiania granic w sytuacjach presji i manipulacji. Możesz liczyć również na poznanie technik radzenia sobie z krytyką, nabycie umiejętności krytykowania, nauczenie się wykorzystania technik asertywnego reagowania na pochwały, zdobyć umiejętności konstruowania asertywnych pochwał. Tak czy inaczej, pierwsze miejsce dla treningu asertywności stanowi spore zaskoczenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację ekonomiczną w kraju.

Na drugim miejscu szkolenie z …

To raczej nie jest zaskoczeniem, te szkolenia to klasyka, zawsze potrzebne i ciągle poszukiwane w takim samym stopniu przez Pracodawców jaki i ich pracowników. Na drugim miejscu podium lądują frazy „szkolenie prawo pracy, szkolenia prawo pracy, szkolenia kodeks pracy, szkolenie kodeks pracy„. Przedsiębiorcy,jak widać, ewidentnie szukają szkoleń z zakresu prawa pracy. Medialne doniesienia o przygotowywanych zmianach w prawie pracy muszą budzić niepokój pracodawców. Nic więc dziwnego, ze zawczasu chcieliby się do nich przygotować poprzez udział w szkoleniach. Sam Kodeks pracy jest aktem normatywnym stanowiącym zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie uregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

Najczęstszymi celami szkoleń z zakresu prawa pracy są:

  • Poznanie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy oraz nowych pojęć.
  • Poznanie najważniejszych zmian przepisów prawa pracy w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
  • Kompleksowe poznanie zagadnień związanych ze sporami ze stosunku pracy.

Miejsce 3 na podium

Kolejne zaskoczenie. Wydawałoby się, że w dobie wszechobecnego cięcia kosztów te szkolenia nie będą budzić zainteresowania. A jednak nie. Frazy „szkolenie PR, szkolenia PR, szkolenie public relations, szkolenia public relations” dumnie otrzymują III miejsce w naszym rankingu najbardziej poszukiwanych szkoleń jesieni 201 2 roku.

W zależności od przyporządkowania działań public relations dziedzinom: marketingowi, komunikacji społecznej, zarządzaniu różne są cele przypisane public relations. W pierwszym przypadku za główny cel stosowania public relations można uznać kreowanie wizerunku firmy / organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. mediów. Specjaliści od PR zwykle wąsko definiują grupę docelową swoich działań, aby precyzyjniej przygotować dla nich ofertę. W drugim przypadku nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją, który ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym, etc., poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. W trzecim przypadku uznaje się PR za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem. Dotychczas nie rozstrzygnięto sporu, które z tych podejść jest właściwe, ale większość badaczy przyznaje PR strategiczną rolę w organizacji i stawia je jako równorzędne np. względem marketingu.

Do klasycznych elementów szkolenia z public relations należy kształcenie umiejętności związanych z: tworzeniem planów skutecznego wdrażania strategii PR w firmie, poznanie zasad prowadzenia audyt komunikacyjnego, nauki dobierania właściwych narzędzi PR dla konkretnych osób i działów w strukturze organizacyjnej firmy, umiejętności podtrzymywania relacji z dziennikarzami.

Dodatkowo uczestnicy szkoleń z public relations:

  • tworzą tablicę strategiczną mediów w Twojej firmie,
  • zyskują nową perspektywę na identyfikację wizualną firmy i jej wykorzystanie w komunikacji,
  • planują działania PR i macierz w strukturze organizacyjnej Swoich firm w sytuacjach kryzysowych.

Podsumowując nasz krótki ranking, możemy powiedzieć,że firmy poszukują bardzo zróżnicowanych tematycznie szkoleń od typowo miękkich warsztatów jak „trening asertywności”, przez klasyczne twarde szkolenie z prawa pracy po zagadnienia przydatne działom marketingu i rzecznikom prasowym.

(Visited 61 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook