TRENING KREATYWNOŚCI, ZARZĄDZANIA INNOWACJĄ I TWÓRCZEGO MYŚLENIA W BIZNESIE

Share

Trening Kreatywności, Zarządzania Innowacją i Twórczego Myślenia w Biznesie – jest przeznaczony dla tych wszystkich menedżerów i pracowników, którzy biorą udział w pracach związanych z rozwojem produktów i usług firmy, odpowiadają za wyznaczanie nowych strategii, zajmują się wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach.

Cele treningu:

Udział w treningu dostarcza wiedzy na temat:

 • Zasad funkcjonowania ludzkiego umysłu.
 • Procesu twórczego i możliwości jego doskonalenia poprzez ćwiczenia.
 • Różnorodnych technik twórczego myślenia.
 • Wpływu stresu, presji czasu i konfliktu na proces twórczego myślenia oraz sposobów przekraczania barier z nimi związanych w grupie.
 • Sposobów generowania nowych idei i pomysłów doskonalących produkty i usługi w firmie.

Udział w treningu to okazja do nabycia i doskonalenia umiejętności:

 • Rozgrzewki przed twórczym rozwiązywaniem problemów, generowaniem pomysłów i doskonaleniem produktów i usług.
 • Relaksowania się przed zastosowaniem technik twórczego myślenia.
 • Zastosowania różnorodnych technik twórczego myślenia w różnych sytuacjach w pracy.
 • Otwartości wobec pomysłów, idei i rozwiązań członków grupy.
 • Twórczego myślenia w procesie rozwiązywania konkretnych zadań i ćwiczeń.
 • Tworzenia klimatu zabawy i odprężenia sprzyjającemu twórczemu myśleniu.

Program treningu:

1. CO SPRZYJA ROZBUDZANIU KREATYWNOŚCI W ZESPOLE – CZYNNIKI I OTOCZENIE PRACY

 • Rola komponentów kreatywności – wiedza, umiejętności i motywacja
 • Jak zwiększyć kreatywność grupy – czynniki wpływające na twórcze rozwiązywanie problemów
 • Style komunikacji sprzyjające twórczemu myśleniu w grupie
 • Normy, role i zadanie grupowe w procesie twórczym grupy – stymulowanie zachowań sprzyjających pracy twórczej
 • Rola twórczego słuchania w zespole

2. PRZEŁAMYWANIE BARIER W KREATYWNOŚCI

 • Wpływ motywacji na kreatywność i techniki zwiększania motywacji wewnętrznej
 • Wpływ stresu i presji czasu na kreatywnosć i empowerment dla mózgu
 • Wpływ konfliktu na kreatywność w zespole i techniki łagodzenia i rozwiązywania konfliktów
 • Wpływ otoczenia pracy na kreatywność i twórcze wprowadzanie zmian wspierających kreatywność członków grupy

3. ROZGRZEWKA – PRZYGOTOWANIE DO TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 • Zasady twórczego myślenia – zabawa, odroczenie wartościujące, różnorodność i aktualność
 • Twórczy mózg to zrelaksowany mózg – techniki i ćwiczenia relaksacyjne
 • Wpływ muzyki na efektywność procesu twórczego grupy – ćwiczenia przy muzyce wspierającej procesy twórcze
 • Ćwiczenia fizyczne i ruch sprzyjające twórczemu myśleniu grupy

4. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA – TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA W PRAKTYCE

 • Burza mózgów i techniki powiązane
 • Używanie metafory i analogii
 • Kojarzenie idei, pomysłów oraz informacji
 • Technika góra – dół
 • Twórcza komunikacja werbalna i niewerbalna sprzyjająca twórczości w grupie

5. TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA W ROZWIĄZYWANIU KONKRETNYCH PROBLEMÓW I POTRZEB W MIEJSCU PRACY

 • Technika kompletności i reintegracji – umiejętność tworzenia innowacji i wynalazków
 • Technika tablicy ogłoszeń – umiejętność generowania pomysłów i idei oraz ich porządkowanie
 • Technika delphi – umiejętność nieoceniania pomysłów innych
 • Technika łańcucha poziomów i mapy myśli – umiejętność twórczej organizacji myśli, idei oraz pomysłów
 • Technika bisocjacyjna – umiejętność tworzenia nowych produktów i usług
 • Technika przypadkowych słów – udoskonalanie produktów i usług

Zobacz pełny program treningu: www.bonavigator.pl/szkolenia_wewnetrzne/trening-kreatywnosci,-zarzadzania-innowacja-i-tworczego-myslenia-w-biznesie-jak-generowac-nowe-idee-i-pomysly-w-firmie/art-599.html

(Visited 403 times, 1 visits today)
Share

Magdalena Nowakowska

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań. Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera - edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania. Wierzy, iż posiadamy jako ludzie nieograniczone możliwości rozwoju jeżeli tylko się na nie otworzymy i zechcemy pokonać własne ograniczenia. Rozwój indywidualny jest najprostszą i najskuteczniejszą drogą ewolucji na poziomie biznesu i społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook