Trudne Sytuacje w Zarządzaniu Zespołem. Zarządzanie Konfliktem

Share
Trudne Sytuacje w Zarządzaniu Zespołem. Zarządzanie Konfliktem
Trudne Sytuacje w Zarządzaniu Zespołem. Zarządzanie Konfliktem

Nawet w najlepiej zarządzanym zespole pracowniczym dochodzi do napięć, nieporozumień czy też sytuacji konfliktowych. Rolą menedżera takiego zespołu jest rozwiązanie takiej sytuacji w sposób, który rozwiąże powstały problem i przywróci właściwą równowagę i organizację pracy.

Szkolenie rekomendujemy menedżerom (wszystkich szczebli) zarządzającym pracownikami, właścicielom firm, menedżerom i specjalistom z działów personalnych.

 

Cele szkolenia

Umiejętności, które zdobędziesz, rozwiniesz i przećwiczysz w trakcie szkolenia:

• Umiejętność asertywnego wyrażania swojego punktu widzenia w zespole.

• Umiejętność asertywnego wyrażania swoich uczuć.

• Umiejętność określania swojego terytorium i nienaruszania terytorium drugiej osoby.

• Umiejętność wyrażania krytyki, oceny i negatywnych uczuć bez naruszania terytorium drugiej osoby.

• Umiejętność negocjowania zasad współpracy w zespole.

• Umiejętność rozpoznawania swoich zachowań i innych członków zespołu eskalujących i rozwiązujących konflikt.

• Umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na efektywną i skuteczną współpracę w zespole.

• Umiejętność empatycznego reagowania i okazywania szacunku w zespole.

Wiedza, którą nabędziesz podczas szkolenia:

• Dowiesz się jak rozpoznawać konflikt w zespole.

• Poszerzysz wiedzę na temat źródeł konfliktu.

• Pogłębisz wiedzą na temat asertywnego wyrażania swoich potrzeb i interesów.

• Pogłębisz wiedzę na temat asertywnego wyrażania emocji.

• Poszerzysz wiedzę na temat zasad współpracy w efektywnym zespole.

• Poszerzysz wiedzę na temat sposobów uregulowania konfliktu i korzyści z jego rozwiązania.

 

Program szkolenia

1. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU W ZESPOLE

• Rozpoznawanie konsekwencji konfliktu w zespole

• Strony zaangażowane w konflikt: koalicje i rozłamy – coaching grupowy i ćwiczenia

• Dlaczego wchodzimy w konflikt: źródła konfliktu – coaching grupowy i ćwiczenia

• Moja pozycja w konflikcie: – rozpoznawanie swoich interesów i potrzeb

• Twoja pozycja w konflikcie: – rozpoznawanie interesów i potrzeb innych członków zespołu

2. ASERTYWNE ROZWIĄZYWANIE LUB UREGULOWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE

• Korzyści z rozwiązywania lub uregulowania konfliktów w zespole dla wszystkich stron

• Asertywne wyrażanie emocji i przekonań: – coaching grupowy i ćwiczenia asertywności

• Uregulowanie konfliktu i nienaruszanie terytorium stron konfliktu: – ćwiczenia wyrażania krytyki, oceny i negatywnych uczuć

• Przekraczanie przeszkód w asertywnym wyrażaniu emocji: – rozpoznawanie stylu zachowań członków zespołu

3. ETAPY ROZWIĄZYWANIA LUB UREGULOWANIA KONFLIKTU

• Akceptacja i nastawienie członków zespołu do konfliktu: – ćwiczenia i coaching grupowy

• Co sprzyja eskalacji konfliktu: rozpoznawanie zachowań: – ćwiczenia i coaching grupowy

• Jak wyjaśniać swój punkt widzenia i sytuacji: – techniki i ćwiczenia

• Wprowadzanie zmiany swojej perspektywy i stanowiska: – ćwiczenia rozwijania empatii i asertywności

• Negocjacje i uregulowanie konfliktu: – metody zawierania kompromisu i kontraktu

4. ZASADY WSPÓŁPRACY W SKUTECZNYM ZESPOLE – ZAPOBIEGANIE TRUDNYM SYTUACJOM

• Wartości i normy w zespole – sposoby ich wypracowywania

• Zastosowanie narzędzi w wyrażaniu emocji w zespole

• Rola zaufania i szacunku dla członków zespołu i ich pracy – case study i ćwiczenia werbalnego wyrażania szacunku i doceniania

• Efektywne zarządzanie czasem, podziałem ról i zadań a zapobieganie konfliktom i trudnym sytuacjom

• Kształtowanie postawy kreatywności i innowacyjności w skutecznym zespole a zapobieganie konfliktom

 

Trener

MAGDALENA NOWAKOWSKA

Magdalena Nowakowska Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.
Magdalena Nowakowska Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań.

Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność.

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera – edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania.

 Kontakt w sprawie szkolenia

 

(Visited 259 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook