Zarządzanie Czasem szkolenie dla profesjonalistów

Share
Zarządzanie Czasem szkolenie dla profesjonalistów
Zarządzanie Czasem szkolenie dla profesjonalistów

Zarządzanie czasem szkolenie dla profesjonalistów adresujemy do wszystkich aktywnych zawodowo osób, które chcą w sposób metodyczny i zorganizowany planować swoje zadania zawodowe. W szkoleniu mogą wziąć udział menedżerowie wszystkich szczebli, specjaliści i pracownicy liniowi niezależnie od zakresu wykonywanych obowiązków.

Metody i narzędzia, których nauczymy w trakcie szkolenia zarządzanie czasem, są na tyle uniwersalne i skuteczne, że znajdują zastosowanie m.in. w:

• strategicznym zarządzaniu firmą,

• kierowaniu i pracy w dziale marketingu,

• zarządzaniu sprzedażą i pracy z klientami,

• pracy menedżerów produkcji, logistyki i zaopatrzenia,

• zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Cele szkolenia

Zarządzanie czasem szkolenie dla profesjonalistów dostarczy Ci wiedzy o:

• technikach i metodach zarządzania czasem i wydajnością w pracy,

• zależności między poziomem energii własnej a wydajnością i skutecznością zarządzania czasem,

• technikach wytyczania i realizowania celów w ramach czasowych.

W trakcie szkolenia zarządzanie czasem szkolenie dla profesjonalistów zdobędziesz umiejętności:

• wyznaczania celów,

• identyfikowania przeszkód i nieefektywnych nawyków w zarządzaniu czasem,

• identyfikowania schematów działania sabotujących efektywne zarządzanie czasem,

• budowania spójnych harmonogramów działania,

• skutecznego wdrażania zaplanowanego harmonogramu,

• równoważenia aktywności i relaksu w pracy,

• wprowadzanie zmian w sposobach planowania i wdrażania planów.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zarządzanie czasem szkolenie dla profesjonalistów wykształcisz w sobie postawę:

• otwartości na zmianę nawyków utrudniających efektywne zarządzanie czasem,

• zaangażowania w proces wprowadzania zmian w sposób budowania i wdrażania harmonogramów,

• motywacji do refleksji i wyciągania wniosków na temat zarządzania sobą w czasie.

Korzyści dla uczestników:

• uczestnicy poznają i rozwiną techniki zarządzania sobą w czasie,

• znacząco zwiększą swoją zawodową efektywność i skuteczność,

• nabędą umiejętność praktycznego porządkowania swoich zadań i celów,

• szkolenie efektywnie obniży ilość stresu w życiu zawodowym i osobistym,

• warsztaty podniosą poziom świadomości i zmotywują do dalszej pracy i rozwoju.

Korzyści dla organizacji:

• uczestnicy nabędą umiejętności skuteczniejszego przygotowywania i realizacji planów organizacji,

• szkolenie znacząco poprawi efektywność uczestników,

• warsztaty rozwiną kompetencje komunikacji i kooperacji,

• pracownicy po szkoleniu będą bardziej zmotywowani i wydajni.

Sposób realizacji szkolenia:

Ćwiczenia w parach, syndykaty, mini wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów, prezentacja multimedialna, odgrywanie scenek, obraz i metafora, ankiety autodiagnozy, studia przypadków, gry integracyjne, energizery, kwestionariusze logarytmów zachowania, narracja fabularna, mapy myśli.

 

Program szkolenia

1. FORMUŁOWANIE CELÓW

• Cel i misja życia

• Cel i misja pracy

• SMART

2. USTALANIE PRIORYTETÓW

• Macierz Eisenhowera

• Zasada Pareto

3. PLANOWANIE – NARZĘDZIA I TECHNIKI

• Plan działania:

– Długoterminowy

– Średnioterminowy

– Krótkoterminowy

• MindMapy

• Technika ALPEN

• Zasada ABC

• Wykres Gantta

• Wykres Hijmansa

• Krzywa sprawności

• Reguła 60:40

• Współczynnik pokonywania przeciwności

• Krzywa wydajności dobowej

• Kierowanie się wewnętrznymi odczuciami i potrzebami

• Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni

4. WDRAŻANIE

5. PRZESZKODY/ BŁĘDY

• Odwlekanie

• Perfekcjonizm

• Pracoholizm

6. ELEMENTY ASERTYWNOŚCI W ZARZĄDZANIU CZASEM

• Asertywne odmawianie

• Asertywne delegowanie

7. RELAKSACJA W ZARZĄDZANIU CZASEM

• Krzywa stresu

• Techniki efektywnego relaksu

8. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU CZASEM

• Wykorzystanie emocji w planowaniu, ocenie i wdrażaniu

9. AUTOPROGRAMOWANIE W ZARZĄDZANIU CZASEM

• Monolog wewnętrzny

• Afirmacje

• Wizualizacje

• Mapy celów

• Analiza struktury przekonań na temat czasu

• Zarządzanie sobą w czasie

10. WDRAŻANIE I KONTROLA EFEKTYWNOŚCI

 

Trener

WALDEMAR WAWERSKI

Waldemar Wawerski Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Waldemar Wawerski Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Trener – Praktyk. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1995 roku w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku związany z branżą wydawniczą, przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej począwszy od Przedstawiciela Handlowego skończywszy na wyższych stanowiskach menedżerskich.

Obecnie konsultant przedsięwzięć realizowanych w branży SPA & Wellness. Doradza, przygotowuje projekty, strategie rozwoju, analizy finansowe i plany marketingowe. Posiada umiejętności analityczne, twórcze oraz integrujące wiedzę z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, marketingu, psychologii i filozofii.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada certyfikat trenerski na IV poziomie – Trener wg. Europejskich Ram Kwalifikacji.

Zwolennik zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych modeli biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i holistycznego widzenia człowieka, świata oraz aktywności gospodarczej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, oparte na odkryciach nauki i psychologii.

Jego misją jest zdobywanie, gromadzenie i upowszechnianie najwyższej jakości wiedzy i nauki. Uczy wyłącznie tego, co sam praktykuje.

 Kontakt w sprawie szkolenia

(Visited 125 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook