ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

Share
ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

Szkolenie Zarządzanie Decyzyjne – Metody podejmowania decyzji. Umiejętność podejmowania efektywnych decyzji to jedna z głównych cech dobrego menadżera.

Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie wpływów różnorakich czynników zewnętrznych warunkujących osiągnięte wyniki.

Szkolenie jest przeznaczone dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu. 

 

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą:

• Stosować narzędzia i metody wspomagające procesowi podejmowania racjonalnych decyzji menadżerskich i biznesowych.

• Rozumieć proces decyzyjny wraz z uwzględnieniem czynników wpływających na niego.

• Korzystać ze zdobytej wiedzy, w celu podejmowania bardziej „efektywnych decyzji”.

• Świadomie uwzględniać różne perspektywy w procesie podejmowania „efektywnych decyzji”.

• Rozumieć wpływ innych osób oraz grup na proces decyzyjny.

• Wiedzieć jak ryzyko wpływa na proces podejmowanie decyzji.

 

Program szkolenia

1. PROCES OCENY

• Jak oceniamy

• Co wpływa na naszą ocenę sytuacji, przypadku, etc.

2. OKREŚLENIE PERSPEKTYW W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

• Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji oraz na ich jakość. Kultura, wykształcenie, choroby, tradycyjne media i środki przekazu, Internet, etc.

• Zakłócenia w procesie podejmowania decyzji

3. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

• Definicja decyzji

• Kluczowe informacje (relevant information)

• Kompetencje w procesie podejmowania decyzji

• Omówienie różnych perspektyw w tym procesie

• Definicja efektywnej decyzji

• Decyzje menadżerskie, przykłady. (analiza popytu i prognozowanie; analiza kosztów; analiza konkurencji i struktury rynku (teoria gier); analiza zysku; podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Decyzje państwowe: analiza kosztów i korzyści)

4. NARZĘDZIA I METODY WSPOMAGAJĄCE W PROCESIE PODEJMOWANIA MENADŻERSKICH I BIZNESOWYCH DECYZJI

• Teoria Gier

• Analiza marginalna

• Analiza i planowanie projektów inwestycyjnych, próg rentowności (BEP), etc.

5. RÓŻNE DECYZJE BIZNESOWE (case study)

• Jednorazowe specjalne zamówienie

• Produkować w firmie czy zlecić produkcję innej firmie. Robić u siebie czy kupić od innej firmy?

• Produkt mix a ograniczenia produkcyjne, inaczej ile produkować szt. produktu mniej rentownego, a ile szt. produktu bardziej rentownego?

• Rentowność dystrybutora, czyli obsługiwać czy zaniechać obsługę klienta o niskim poziomie rentowności?

• Remontować starą czy kupić nową maszynę?

 

Trener

MAURICIO VARGAS TAPIAS

Mauricio Vargas Tapias Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Mauricio Vargas Tapias Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Trener – Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 11-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B.

W latach 1997 – 1999 Radca Handlowy Ambasady Kolumbii w Polsce, odpowiedzialny za aktywizację kontaktów handlowych między naszymi krajami.

Od 2000 roku Dyrektor Handlowy w Kente Polska. Do jego zadań należało m.in.: współtworzenie strategii handlowej i marketingowej, zarządzanie i szkolenie sił sprzedaży, zarządzanie portfelem klientów kluczowych, negocjacje i współpraca z sieciami handlowymi.

Wybrane osiągnięcia:

– 33% do 38% wzrostu sprzedaży produktów Kente Polska, – wdrożenie nowej strategii handlowej i marketingowej, – konsolidacja obrotów w kanale dystrybutorów regionalnych i kanale DIY, – średnie obroty roczne na poziomie 14 mln złotych.

W latach 2003 – 2006 Dyrektor Sprzedaży w PPG Industries Poland, gdzie odpowiadał za współtworzenie polityki i strategii handlowej firmy, zarządzanie zespołem handlowym (ASM i KAM), współpracę z dystrybutorami produktów PPG, zarządzanie relacjami z importerami i producentami z branży samochodowej w Polsce (Ford, Toyota, Fiat, Citroen, GM-Opel), prowadzenia negocjacji w sieciami ASO, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań handlowych, technologicznych i produktowych na rynku krajowym.

Wybrane osiągnięcia:

– utrzymanie stałego poziomu wzrostu obrotów + 12%,- zmniejszenie zadłużenia dystrybutorów wobec PPG o 36%, – reorganizacja struktury handlowej i dystrybucyjnej, – średnie obroty roczne na poziomie 10 mln euro.

Od połowy 2006 roku Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Grupo de Empresas Temper odpowiadał za uruchomienie firmy w Polsce i kompleksowe zarządzanie jej działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku firmy, wprowadzenia nowych produktów na rynek, negocjacje z klientami kluczowymi grupami zakupowymi, zarządzanie kosztami.

Wybrane osiągnięcia:

– wykreowanie 80% potencjału wzrostu firmy na rynku,- wprowadzenie całej rodziny produktów Koban do kanału profesjonalnego, – zakończone sukcesem negocjacje z największymi grupami zakupowymi.

Od roku 2010 doradca i konsultant firm z rynku B2B. Specjalizuje się w strategiach handlowych i marketingowych, doradztwie i wsparciu negocjacyjnym, rozwoju kompetencji sił sprzedaży. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR.

Absolwent Politechniki Łódzkiej (Wydział Organizacji Zarządzania), Politechniki Warszawskiej – Executive MBA. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Swoje szkolenia prowadzi również w języku hiszpańskim.

Główne kompetencje trenerskie:

– kompetencje menedżerskie (metody podejmowania decyzji, strategie, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem, zarządzanie operacyjne); – zarządzanie sprzedażą (strategie, planowanie i ocena, zespół handlowy, zarządzanie kanałami dystrybucji, zarządzanie sieciami dystrybucji); – negocjacje i techniki sprzedaży (negocjacje i techniki sprzedaży B2B, negocjacje z grupami zakupowymi).

 Kontakt w sprawie szkolenia

Znalezione dzięki

(Visited 302 times, 1 visits today)
Share

administrator

Daniel Bogusz Prezes Zarządu w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Od 1998 roku zajmuje się profesjonalnych zarządzaniem szkoleniami i zaawansowanymi projektami i programami rozwojowymi dla menedżerów i pracowników polskich firm. Ekspert w dziedzinie szkoleń, HRM, zarządzania strategicznego, marketingu i sprzedaży BtB.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook