Zarządzanie jakością. Idea TQM (Total Quality Management)

Share

Tematyka zarządzania jakością pojawia się w każdym funkcjonującym przedsiębiorstwie. Właściciele, menadżerowie i kierownicy poszukują metodyki, która pozwoli utrzymać wysoką jakość wewnętrznej współpracy i spójność firmy, przekładające się na zadowolenie klientów. Jedną z takich koncepcji jest TQM (ang. Total Quality Management), czyli kompleksowe zarządzanie jakością.

Geneza

System zarządzania jakością według standardów TQM jest wynikiem współpracy badaczy takich jak William Deming, Joseph Juran oraz Związku Japońskich Naukowców i Inżynierów. Miały one miejsce na początku lat 40 ubiegłego stulecia. Celem poszukiwań było znalezienie metody na osiągnięcie długotrwałego sukcesu firmy, dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Założenia

Kompleksowe zarządzanie jakością opiera się na kilku podstawowych założeniach, które mają stanowić o sukcesie i spójności firmy:

  • przywództwo – zaangażowanie kierownictwa,
  • koncentracja na kliencie i pracowniku,
  • podejmowanie decyzji w oparciu o fakty,
  • systemowe podejście do zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie według filozofii KAIZEN,
  • zaangażowanie pracowników,
  • podejście procesowe.

W koncepcji tej każdy czynnik w przedsiębiorstwie ma wpływ na jego powodzenie. Należy zatem dążyć do tego, aby każdy podmiot kierował się w stronę samodoskonalenia i poprawy jakości, a każdy proces powinien być zoptymalizowany.

Przykładowo zoptymalizowanie każdego czynnika działalności pracownika odbywa się poprzez dokonywanie drobnych zmian. Daje to stopniową poprawę jakości i efektywności jego pracy bez konieczności ponoszenia kosztów wielkich inwestycji. Efekty te uzyskuje się po wprowadzeniu setek drobnych, a jednocześnie tanich zmian.

Niezwykle ważna jest także optymalizacja procesów i odpowiedni dobór narzędzi potrzebnych do ich zrealizowania. Należy dążyć do wykorzystania prostych i uniwersalnych maszyn , które są bardziej wydajne, tańsze w utrzymaniu, a ich naprawa nie generuje niepotrzebnie długotrwałych zastojów.

Zaskakujące wnioski

Ciekawym odkryciem tego systemu są zaskakujące wnioski, które są efektem szerszego spojrzenia na tematykę zarządzania jakością. Okazuje się bowiem, iż tylko niewielki procent niepowodzeń jest powodowanych błędami pracowników. Winą za nie należy obarczyć niewłaściwe zarządzanie firmą, złą organizację pracy i niewłaściwą lub niewystarczającą motywację. Kolejnym ciekawym wnioskiem jest fakt, iż przedsiębiorstwo powinno ponosić odpowiedzialność społeczną i mieć na uwadze korzyści płynące dla społeczeństwa, środowiska naturalnego itp. W Polsce propagatorem TQM jest profesor Andrzej Blikle, który dba o upowszechnienie tej jakże korzystnej dla wszystkich metody zarządzania.

(Visited 226 times, 1 visits today)
Share

Daniel Bogusz

Prezes Zarządu B&O NAVIGATOR FIrma Szkoleniowa. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem szkoleń i procesów rozwojowych dla największych polskich firm. Ekspert w zakresie szkoleń, HRM, marketingu i sprzedaży btb.

Dodaj komentarz

Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook