Ratunkiem dla polskiego górnictwa i kopalń mogą być czyste technologie węglowe. To również szansa na poprawę jakości środowiska

Jerzy Kurella, Ekspert Instytutu Staszica Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla i przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa – uważa

Read more

Polskie ciepłownie czekają ogromnie inwestycje. Zmieniają się przepisy dotyczące emisji spalin, dlatego część kotłowni musi przejść modernizację

Część dużych ciepłowni w przyszłym roku przestanie spełniać wymogi dotyczące emisji spalin, a od 2022 roku wyśrubowane normy zaczną obowiązywać

Read more

Unijna reforma systemu handlu emisjami wyzwaniem dla Polski. Wymusi inwestycje w OZE

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do ponad jednej czwartej – takie sugestie znajdują się

Read more
Share

Bądź z nami na bieżąco. Dostarczamy informacje tak jak lubisz!

RSS
Facebook